VYC logo VYC TRAVEL
Banner Default

Views: 281

Tên Tour Ngày khởi hành Giá Tour
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ PHAN THIẾT - ĐẢO PHÚ QUÝ TUYỆT SĂC KỲ QUAN GIỮA TRÙNG DƯƠNG ĐẠI NGÀN

07/12/2022

2.990.000

14/12/2022

2.990.000

21/12/2022

2.990.000

28/12/2022

2.990.000

04/01/2023

2.990.000

11/01/2023

2.990.000

18/01/2023

2.990.000

01/02/2023

2.990.000

08/02/2023

2.990.000

15/02/2023

2.990.000

22/02/2023

2.990.000

01/03/2023

2.990.000

08/03/2023

2.990.000

15/03/2023

2.990.000

22/03/2023

2.990.000

29/03/2023

2.990.000

05/04/2023

2.990.000

12/04/2023

2.990.000

19/04/2023

2.990.000

26/04/2023

2.990.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT - MŨI NÉ RAVENALA BOUTIQUE RESORT 3* GIÁ GỐC 2.490.000 ƯU ĐÃI 500.000VNDKhuyến mãi

07/12/2022

1.990.000

09/12/2022

1.990.000

11/12/2022

1.990.000

14/12/2022

1.990.000

16/12/2022

1.990.000

18/12/2022

1.990.000

21/12/2022

1.990.000

25/12/2022

1.990.000

23/01/2023

3.990.000

24/01/2023

3.990.000

25/01/2023

3.990.000

26/01/2023

3.990.000

CHƯƠNG TRÌNH PHAN THIẾT - MŨI NÉ NGHỈ DƯỠNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG VYC TRAVEL TOUR PHAN THIẾT - MŨI NÉ - TẮM BÙN KHOÁNG - CHÙA THIỆN QUANG - ĐỒI CÁT HỒNG ĐẲNG CẤP RESORT SÀI GÒN - MŨI NÉ 4*Khuyến mãi

07/12/2022

2.390.000

11/12/2022

2.390.000

14/12/2022

2.390.000

18/12/2022

2.390.000

21/12/2022

2.390.000

25/12/2022

2.390.000

28/12/2022

2.390.000

04/01/2023

2.390.000

08/01/2023

2.390.000

11/01/2023

2.390.000

15/01/2023

2.390.000

21/01/2023

3.790.000

29/01/2023

3.790.000

01/02/2023

2.390.000

05/02/2023

2.390.000

08/02/2023

2.390.000

12/02/2023

2.390.000

15/02/2023

2.390.000

19/02/2023

2.390.000

22/02/2023

2.390.000

26/02/2023

2.390.000

01/03/2023

2.390.000

05/03/2023

2.390.000

08/03/2023

2.390.000

12/03/2023

2.390.000

15/03/2023

2.390.000

19/03/2023

2.390.000

22/03/2023

2.390.000

26/03/2023

2.390.000

29/03/2023

2.390.000

02/04/2023

2.390.000

05/04/2023

2.390.000

09/04/2023

2.390.000

12/04/2023

2.390.000

16/04/2023

2.390.000

19/04/2023

2.390.000

23/04/2023

2.390.000

26/04/2023

2.390.000

30/04/2023

2.390.000

03/05/2023

2.390.000

07/05/2023

2.390.000

10/05/2023

2.390.000

14/05/2023

2.390.000

17/05/2023

2.390.000

21/05/2023

2.390.000

24/05/2023

2.390.000

28/05/2023

2.390.000

31/05/2023

2.390.000

04/06/2023

2.390.000

07/06/2023

2.390.000

11/06/2023

2.390.000

14/06/2023

2.390.000

18/06/2023

2.390.000

21/06/2023

2.390.000

25/06/2023

2.390.000

28/06/2023

2.390.000

TOUR PHAN THIẾT NGHỈ DƯỠNG BIỂN TIẾN THÀNH – HOLA BEACH KÊ GIÀ – NÚI TÀ CÚ - THANH MINH TỰ - BIKINI BEACH NOVAWORLD - ĐẲNG CẤP SONATA RESORT 4*Khuyến mãi

07/12/2022

2.490.000

11/12/2022

2.490.000

14/12/2022

2.490.000

18/12/2022

2.490.000

21/12/2022

2.490.000

25/12/2022

2.490.000

28/12/2022

2.490.000

26/01/2023

3.990.000

28/01/2023

3.990.000

TOUR PHAN THIẾT - MŨI NÉ - BÀU TRẮNG ĐẲNG CẤP NGHỈ DƯỠNG ROMANA RESORT 4*Khuyến mãi

07/12/2022

2.690.000

11/12/2022

2.690.000

14/12/2022

2.690.000

18/12/2022

2.690.000

21/12/2022

2.690.000

25/12/2022

2.690.000

28/12/2022

2.690.000

04/01/2023

3.190.000

08/01/2023

3.190.000

11/01/2023

3.190.000

15/01/2023

3.190.000

18/01/2023

3.190.000

23/01/2023

4.290.000

25/01/2023

4.290.000

27/01/2023

4.290.000

29/01/2023

4.290.000

01/02/2023

3.190.000

05/02/2023

3.190.000

08/02/2023

3.190.000

12/02/2023

3.190.000

15/02/2023

3.190.000

19/02/2023

3.190.000

22/02/2023

3.190.000

26/02/2023

3.190.000

01/03/2023

3.190.000

05/03/2023

3.190.000

08/03/2023

3.190.000

12/03/2023

3.190.000

15/03/2023

3.190.000

19/03/2023

3.190.000

22/03/2023

3.190.000

26/03/2023

3.190.000

29/03/2023

3.190.000

02/04/2023

3.190.000

05/04/2023

3.190.000

09/04/2023

3.190.000

12/04/2023

3.190.000

19/04/2023

3.190.000

23/04/2023

3.190.000

26/04/2023

3.190.000

30/04/2023

3.190.000

03/05/2023

3.190.000

07/05/2023

3.190.000

10/05/2023

3.190.000

14/05/2023

3.190.000

17/05/2023

3.190.000

21/05/2023

3.190.000

24/05/2023

3.190.000

31/05/2023

3.190.000

04/06/2023

3.190.000

07/06/2023

3.190.000

11/06/2023

3.190.000

14/06/2023

3.190.000

18/06/2023

3.190.000

21/06/2023

3.190.000

25/06/2023

3.190.000

28/06/2023

3.190.000

02/07/2023

3.190.000

05/07/2023

3.190.000

09/07/2023

3.190.000

12/07/2023

3.190.000

16/07/2023

3.190.000

23/07/2023

3.190.000

26/07/2023

3.190.000

30/07/2023

3.190.000

02/08/2023

3.190.000

06/08/2023

3.190.000

09/08/2023

3.190.000

13/08/2023

3.190.000

16/08/2023

3.190.000

20/08/2023

3.190.000

23/08/2023

3.190.000

27/08/2023

3.190.000

30/08/2023

3.190.000

03/09/2023

3.190.000

06/09/2023

3.190.000

10/09/2023

3.190.000

13/09/2023

3.190.000

17/09/2023

3.190.000

20/09/2023

3.190.000

24/09/2023

3.190.000

01/10/2023

3.190.000

04/10/2023

3.190.000

08/10/2023

3.190.000

11/10/2023

3.190.000

15/10/2023

3.190.000

18/10/2023

3.190.000

22/10/2023

3.190.000

25/10/2023

3.190.000

29/10/2023

3.190.000

01/11/2023

3.190.000

05/11/2023

3.190.000

08/11/2023

3.190.000

12/11/2023

3.190.000

15/11/2023

3.190.000

19/11/2023

3.190.000

22/11/2023

3.190.000

26/11/2023

3.190.000

29/11/2023

3.190.000

03/12/2023

3.190.000

10/12/2023

3.190.000

13/12/2023

3.190.000

17/12/2023

3.190.000

20/12/2023

3.190.000

24/12/2023

3.190.000

27/12/2023

3.190.000

CHƯƠNG TRÌNH PHAN THIẾT - MŨI NÉ NGHỈ DƯỠNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG VYC TRAVEL TOUR PHAN THIẾT - MŨI NÉ - BÀU TRẮNG ĐẲNG CẤP MUINE BAY RESORT 4* GIÁ GÓC 3.190.000 GIẢM NGAY 500.000/KHÁCHKhuyến mãi

07/12/2022

2.690.000

11/12/2022

2.690.000

14/12/2022

2.690.000

18/12/2022

2.690.000

21/12/2022

2.690.000

25/12/2022

2.690.000

28/12/2022

2.690.000

04/01/2023

2.690.000

08/01/2023

2.690.000

11/01/2023

2.690.000

15/01/2023

2.690.000

18/01/2023

2.690.000

19/01/2023

3.490.000

23/01/2023

3.490.000

25/01/2023

3.490.000

27/01/2023

3.490.000

29/01/2023

3.490.000

29/01/2023

3.490.000

01/02/2023

2.690.000

01/02/2023

2.690.000

05/02/2023

2.690.000

08/02/2023

2.690.000

12/02/2023

2.690.000

15/02/2023

2.690.000

19/02/2023

2.690.000

22/02/2023

2.690.000

26/02/2023

2.690.000

05/03/2023

2.690.000

08/03/2023

2.690.000

12/03/2023

2.690.000

15/03/2023

2.690.000

19/03/2023

2.690.000

22/03/2023

2.690.000

26/03/2023

2.690.000

29/03/2023

2.690.000

02/04/2023

2.690.000

05/04/2023

2.690.000

09/04/2023

2.690.000

12/04/2023

2.690.000

16/04/2023

2.690.000

19/04/2023

2.690.000

23/04/2023

2.690.000

26/04/2023

2.690.000

30/04/2023

2.690.000

CHƯƠNG TRÌNH PHAN THIẾT NGHỈ DƯỠNG - BIỂN TIẾN THÀNH - TRI ÂN KHÁCH HÀNG VYC TRAVEL ĐẲNG CẤP VILLA DEL SOL BEACH RESORT 4* GIÁ CHỈ 2.490.000Khuyến mãi

07/12/2022

2.490.000

11/12/2022

2.490.000

14/12/2022

2.490.000

18/12/2022

2.490.000

21/12/2022

2.490.000

25/12/2022

2.490.000

28/12/2022

2.490.000

23/01/2023

3.990.000

25/01/2023

3.990.000

27/01/2023

3.990.000

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT - MŨI NÉ - ĐẲNG CẤP NGHỈ DƯỠNG HOÀNG NGỌC RESORT 4 SAOHOT

07/12/2022

2.690.000

09/12/2022

2.890.000

11/12/2022

2.690.000

14/12/2022

2.690.000

16/12/2022

2.890.000

18/12/2022

2.690.000

21/12/2022

2.690.000

23/12/2022

2.890.000

25/12/2022

2.690.000

28/12/2022

2.690.000

04/01/2023

2.890.000

06/01/2023

3.090.000

08/01/2023

2.890.000

11/01/2023

2.890.000

13/01/2023

3.090.000

15/01/2023

2.890.000

19/01/2023

2.890.000

29/01/2023

2.890.000

01/02/2023

2.890.000

03/02/2023

3.090.000

05/02/2023

2.890.000

08/02/2023

2.890.000

10/02/2023

3.090.000

12/02/2023

2.890.000

15/02/2023

2.890.000

17/02/2023

3.090.000

19/02/2023

2.890.000

22/02/2023

2.890.000

24/02/2023

3.090.000

26/02/2023

2.890.000

01/03/2023

2.890.000

03/03/2023

3.090.000

05/03/2023

2.890.000

08/03/2023

2.890.000

10/03/2023

3.090.000

12/03/2023

2.890.000

15/03/2023

2.890.000

17/03/2023

3.090.000

19/03/2023

2.890.000

22/03/2023

2.890.000

24/03/2023

3.090.000

26/03/2023

2.890.000

29/03/2023

2.890.000

CHƯƠNG TRÌNH PHAN THIẾT - MŨI NÉ - TẮM BÙN KHOÁNG ĐỒI CÁT HỒNG - CHÙA THIỆN QUANG - ĐẲNG CẤP NGHỈ DƯỠNG SUNNY BEACH RESORT 4 SAO

07/12/2022

2.690.000

11/12/2022

2.690.000

14/12/2022

2.690.000

18/12/2022

2.690.000

21/12/2022

2.690.000

25/12/2022

2.690.000

28/12/2022

2.690.000

19/01/2023

3.990.000

23/01/2023

3.990.000

25/01/2023

3.990.000

27/01/2023

3.990.000

PHAN THIẾT NGHỈ DƯỠNG - SUỐI HỒNG RESORT 3* - TRI ÂN KHÁCH HÀNG VYC TRAVELKhuyến mãi

07/12/2022

1.990.000

09/12/2022

1.990.000

11/12/2022

1.990.000

14/12/2022

1.990.000

16/12/2022

1.990.000

18/12/2022

1.990.000

21/12/2022

1.990.000

23/12/2022

1.990.000

25/12/2022

1.990.000

28/12/2022

1.990.000

23/01/2023

3.290.000

24/01/2023

3.290.000

25/01/2023

3.290.000

26/01/2023

3.290.000

TOUR PHAN THIẾT - MŨI NÉ - BÀU TRẮNG ĐẲNG CẤP NGHỈ DƯỠNG CENTARA MIRAGE RESORT 5*Khuyến mãi

07/12/2022

3.390.000

11/12/2022

3.390.000

14/12/2022

3.390.000

18/12/2022

3.390.000

21/12/2022

3.390.000

25/12/2022

3.390.000

28/12/2022

3.390.000

TOUR NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT MŨI NÉ - BÀU TRẮNG RESORT LE VIVA 4 SAO ƯU ĐÃI 500,000 KHÁCH HÀNG TRÊN 50 TUỔI Khuyến mãi

13/12/2022

2.690.000

20/12/2022

2.690.000

27/12/2022

2.690.000

04/01/2023

2.690.000

06/01/2023

2.890.000

08/01/2023

2.690.000

09/01/2023

2.690.000

11/01/2023

2.690.000

13/01/2023

2.890.000

15/01/2023

2.690.000

16/01/2023

2.690.000

18/01/2023

2.690.000

20/01/2023

2.990.000

22/01/2023

2.990.000

26/01/2023

2.990.000

27/01/2023

2.990.000

28/01/2023

2.990.000

30/01/2023

2.690.000

01/02/2023

2.690.000

03/02/2023

2.890.000

06/02/2023

2.690.000

08/02/2023

2.690.000

10/02/2023

2.890.000

12/02/2023

2.690.000

13/02/2023

2.690.000

15/02/2023

2.690.000

17/02/2023

2.890.000

19/02/2023

2.690.000

20/02/2023

2.690.000

22/02/2023

2.690.000

24/02/2023

2.890.000

26/02/2023

2.690.000

27/02/2023

2.690.000

01/03/2023

2.690.000

03/03/2023

2.890.000

05/03/2023

2.690.000

06/03/2023

2.690.000

08/03/2023

2.690.000

10/03/2023

2.890.000

12/03/2023

2.690.000

13/03/2023

2.690.000

15/03/2023

2.690.000

17/03/2023

2.890.000

19/03/2023

2.690.000

20/03/2023

2.690.000

22/03/2023

2.690.000

24/03/2023

2.890.000

26/03/2023

2.690.000

27/03/2023

2.690.000

29/03/2023

2.690.000

02/04/2023

2.690.000

03/04/2023

2.690.000

05/04/2023

2.690.000

07/04/2023

2.890.000

09/04/2023

2.690.000

10/04/2023

2.690.000

12/04/2023

2.690.000

14/04/2023

2.890.000

16/04/2023

2.690.000

17/04/2023

2.690.000

19/04/2023

2.690.000

21/04/2023

2.890.000

23/04/2023

2.690.000

24/04/2023

2.690.000

26/04/2023

2.690.000

28/04/2023

2.890.000

30/04/2023

2.890.000

03/05/2023

2.690.000

05/05/2023

2.690.000

05/05/2023

2.890.000

07/05/2023

2.690.000

08/05/2023

2.690.000

10/05/2023

2.690.000

12/05/2023

2.890.000

14/05/2023

2.690.000

15/05/2023

2.690.000

17/05/2023

2.690.000

19/05/2023

2.690.000

19/05/2023

2.890.000

21/05/2023

2.690.000

22/05/2023

2.690.000

24/05/2023

2.690.000

26/05/2023

2.890.000

28/05/2023

2.690.000

29/05/2023

2.690.000

31/05/2023

2.690.000

02/06/2023

2.890.000

04/06/2023

2.690.000

05/06/2023

2.690.000

07/06/2023

2.690.000

09/06/2023

2.890.000

11/06/2023

2.690.000

12/06/2023

2.690.000

14/06/2023

2.690.000

16/06/2023

2.890.000

18/06/2023

2.690.000

19/06/2023

2.690.000

21/06/2023

2.690.000

23/06/2023

2.890.000

25/06/2023

2.690.000

26/06/2023

2.690.000

28/06/2023

2.690.000

30/06/2023

2.890.000

Xem thêm Sunny Beach Resort & Spa 4*

Thời gian

3N3Đ

Khách sạn

Khách sạn Biển Đông

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 14/12/2022, 21/12/2022, 28/12/2022, 04/01/2023, 11/01/2023, 18/01/2023, 01/02/2023, 08/02/2023, 15/02/2023, 22/02/2023, 01/03/2023, 08/03/2023, 15/03/2023, 22/03/2023, 29/03/2023, 05/04/2023, 12/04/2023, 19/04/2023, 26/04/2023 - Giá: 2.990.000

+ Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thắng cảnh Gành Hang nổi tiếng
+ Lưu giữ kỉ niệm tại Cột Mốc Đảo Phú Quý
+ Tự do tắm biển, thư giãn tại Vịnh Triều Dương xinh đẹp
+ Viếng thăm Đền Thờ Công Chúa Bàn Tranh - Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2015
+ Chùa Linh Sơn - Quần thể thắng cảnh đẹp của huyện Phú Quý
+ Dinh Mộ Thầy - Di tích mang nhiều dấu ấn có giá trị về văn hóa và lịch sử
+ Phong Điện Gió - Nơi du khách có thể tận hưởng sự mát mẻ đến từ gió biển

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Ravenala Boutique 3*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 09/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 16/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022 - Giá: 1.990.000 23/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 3.990.000

+ ƯU ĐÃI 500.000VNĐ/ NGƯỜI CHO KHÁCH TỪ 50 TUỔI HOẶC NHÓM TỪ 4 KHÁCH TRỞ LÊN ===> GIÁ CHỈ CÒN 1.990.000VNĐ
+ Nghỉ dưỡng tại RAVENALA BOUTIQUE RESORT với các hoạt động thư giãn nhẹ nhàng như: tắm nắng, đọc sách, nhâm nhi cà phê, ngồi thiền, tập yoga.
+ Resort nằm tại vị trí đắc địa, trên con đường trung tâm Nguyễn Đình Chiểu, sở hữu bãi biển riêng với thiết kế tinh tế, hồ bơi hướng biển tràn bờ thời thượng, không gian rợp bóng cây xanh mát.
+ Resort đạt Top 1 Doanh thu Tăng trưởng Ấn tượng nhất năm 2019 từ trang đặt phòng khách sạn uy tín Quốc tế Booking.com và được đánh giá xuất sắc trên Chuyên trang đánh giá phòng độc lập uy tín hàng đầu thế giới - Trip Advisor.
+ Duy nhất đối với tour trọn gói 3N2Đ (bao gồm các bữa ăn trưa, ăn tối và xe di chuyển) độc quyền từ VYC Travel, GIÁ CHỈ CÒN: 1.990.000VNĐ
+ Thưởng thức các bữa ăn được thiết kế đặc biệt tốt cho sức khỏe, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nước trái cây miễn phí mỗi ngày.
+ Cơ hội tốt nhất để báo hiếu bậc sinh thành trong một tour du lich trọn gói và đầy ý nghĩa.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Resort Sài Gòn - Mũi Né 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022, 04/01/2023, 08/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 02/04/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023, 16/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 26/04/2023, 30/04/2023, 03/05/2023, 07/05/2023, 10/05/2023, 14/05/2023, 17/05/2023, 21/05/2023, 24/05/2023, 28/05/2023, 31/05/2023, 04/06/2023, 07/06/2023, 11/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023 - Giá: 2.390.000 21/01/2023, 29/01/2023 - Giá: 3.790.000

+ Sài Gòn Mũi Né Resort kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên và tiện nghi hiện đại. Đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng dành cho du khách để thoát khỏi cuộc sống ồn ào và tận hưởng những vẻ đẹp tự nhiên. Nơi đây sở hữu đến hơn 600 gốc dừa trong khuôn viên Resort giúp tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp thanh bình mát mẻ bên bờ biển Mũi Né
+ KDL BÀU TRẮNG đến đồi cát trắng, Quý khách có dịp ngắm cảnh những đồi cát rộng trải dài mênh mông.
+ CHÙA THIỆN QUANG tọa lạc tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gần con đường Võ Nguyên Giáp. Đây là một ngôi chùa lớn khang trang và đẹp nhất của Phan Thiết

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Sonata Resort 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 2.490.000 26/01/2023, 28/01/2023 - Giá: 3.990.000

+ Sonata Resort & Spa tọa lạc tại một trong những bãi biển đẹp nhất trong khu vực Biển Tiến Thành – Phan Thiết với biển xanh, cát trắng và là điểm đến lý tưởng cho những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình và người thân.
+ Khu Du Lịch Núi Tà Cú du khách có thể đi cáp treo lên đỉnh núi độ cao 505m, tham quan quần thể di tích chùa tháp, tượng Phật và hang động
+ Khu du lịch Biển Đá Vàng  tọa lạc tại vùng biển thuộc khu du lịch Tiến Thành – Hàm Thuận Nam, sở hữu những bãi biển đẹp hoang sơ và nhất là kề bên thắng cảnh hải đăng Kê Gà

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Romana Resort 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 2.690.000 04/01/2023, 08/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 18/01/2023, 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 02/04/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 26/04/2023, 30/04/2023, 03/05/2023, 07/05/2023, 10/05/2023, 14/05/2023, 17/05/2023, 21/05/2023, 24/05/2023, 31/05/2023, 04/06/2023, 07/06/2023, 11/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023, 02/07/2023, 05/07/2023, 09/07/2023, 12/07/2023, 16/07/2023, 23/07/2023, 26/07/2023, 30/07/2023, 02/08/2023, 06/08/2023, 09/08/2023, 13/08/2023, 16/08/2023, 20/08/2023, 23/08/2023, 27/08/2023, 30/08/2023, 03/09/2023, 06/09/2023, 10/09/2023, 13/09/2023, 17/09/2023, 20/09/2023, 24/09/2023, 01/10/2023, 04/10/2023, 08/10/2023, 11/10/2023, 15/10/2023, 18/10/2023, 22/10/2023, 25/10/2023, 29/10/2023, 01/11/2023, 05/11/2023, 08/11/2023, 12/11/2023, 15/11/2023, 19/11/2023, 22/11/2023, 26/11/2023, 29/11/2023, 03/12/2023, 10/12/2023, 13/12/2023, 17/12/2023, 20/12/2023, 24/12/2023, 27/12/2023 - Giá: 3.190.000 23/01/2023, 25/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023 - Giá: 4.290.000

+ Giảm ngay 500.000 VNĐ cho khách hàng trên từ 50 tuổi trở lên chỉ còn 2.890.000 VNĐ. ​​​​​​​Hoặc nếu nhóm đăng ký từ 4 người lớn trở lên giảm ngay 500.000/Người.
+ Romana Resort 4* là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách tại Mũi Né. Tọa lạc trên một ngọn đồi nhìn thẳng ra biển với hồ bơi vô cực tuyệt đẹp nhìn thẳng xuống ra biển. Khu nghỉ mát có spa, sân bóng chuyền, sân tennis. Các Villa có hồ bơi riêng.
+ Các phòng tại đây đều rộng rãi và được trang bị đầy đủ tiện nghi, có bồn tắm. Phòng đặc trưng với ban công riêng đem lại tầm nhìn tuyệt đẹp và đón làn gió mát thổi từ biển
+ KDL BÀU TRẮNG đến đồi cát trắng, Quý khách có dịp ngắm cảnh những đồi cát rộng trải dài mênh mông. Nước hồ trong xanh như làm dịu mát những đồi cát trắng tựa sa mạc
+ CHÙA THIỆN QUANG tọa lạc tại Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gần con đường Võ Nguyên Giáp. Đây là một ngôi chùa lớn khang trang và đẹp nhất của Phan Thiết.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Muine Bay Resort 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022, 04/01/2023, 08/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 18/01/2023, 01/02/2023, 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 02/04/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023, 16/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 26/04/2023, 30/04/2023 - Giá: 2.690.000 19/01/2023, 23/01/2023, 25/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 29/01/2023 - Giá: 3.490.000

+ Giảm ngay 500.000 VNĐ cho khách hàng trên từ 50 tuổi trở lên chỉ còn 2.690.000 VNĐ Hoặc nếu nhóm đăng ký từ 4 người lớn trở lên giảm ngay 500.000/Người
+ Muine Bay Resort 4* Tọa lạc ngay vịnh Mũi Né xinh đẹp và trông ra đảo Hòn Lao hoang sơ giữa biển xanh, Muine Bay Resort gồm 212 phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 4 sao được trang bị nội thất hiện đại, sang trọng
+ Du khách thỏa sức tắm biển và dạo chơi bên bờ cát. Hoặc Quý khách có thể thư giãn tại hồ bơi của Resort. Dạo mát trong khuôn viên Muine Bay Resort được bao quanh bởi cây cối xanh ươm, không gian vườn và hồ bơi rộng mênh mông.
+ KDL BÀU TRẮNG đến đồi cát trắng, Quý khách có dịp ngắm cảnh những đồi cát rộng trải dài mênh mông. Nước hồ trong xanh như làm dịu mát những đồi cát trắng tựa sa mạc
+ CHÙA THIỆN QUANG - ngôi chùa lớn khang trang và đẹp bậc nhất của Phan Thiết. Chùa có Chánh điện rất lớn nhiều tầng, khuôn viên rộng lớn.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Villa De Sol 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 2.490.000 23/01/2023, 25/01/2023, 27/01/2023 - Giá: 3.990.000

+ Villa Del Sol Beach Resort & Spa tọa lạc tại một trong những bãi biển đẹp nhất trong khu vực Biển Tiến Thành – Phan Thiết với biển xanh, cát trắng và là điểm đến lý tưởng cho những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình và người thân.
+ Lặng yên  để đắm mình vào với thiên nhiên, thiết kế mở của VILLA DEL SOL mang thiên nhiên tươi đẹp đến với bạn một phong cách sống động và gần gũi hơn bao giờ hết.
+ Khu công viên biển Bikini Beach Novaworld.
+ Tham quan Thanh Minh Tự được thành lập từ 1876 dưới thời vua Tự Đức. Với giá trị lịch sử và tâm linh quý giá, đây là một điểm tham quan chiêm bái cho du khách gần xa khi đến với thành phố biển Phan Thiết.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 2.690.000 09/12/2022, 16/12/2022, 23/12/2022, 04/01/2023, 08/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 19/01/2023, 29/01/2023, 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023 - Giá: 2.890.000 06/01/2023, 13/01/2023, 03/02/2023, 10/02/2023, 17/02/2023, 24/02/2023, 03/03/2023, 10/03/2023, 17/03/2023, 24/03/2023 - Giá: 3.090.000

+ Giá Gốc 3.190.000 Giảm Ngay 500.000 VNĐ cho khách hàng trên từ 50 tuổi trở lên hoặc nhóm đăng ký từ 4 người lớn trở lên (cuối tuần phụ thu 200.000 VND/ khách)
+ Nghỉ dưỡng 02 đêm tại Hoàng Ngọc Resort 4 sao với không gian xanh và bãi biển dài cuốn hút
+ Tận hưởng dịch vụ tại khu phức hợp với các tiện ích đẳng cấp 4 Sao: Nhà Hàng Water Lily, Elise Spa, Fitness Center, Kids Center, Ocean Bar, Hồ Bơi...
+ Khám phá Bàu Trắng - được ví như tiểu Dubai và cùng trải nghiệm xe đua địa hình hấp dẫn
+ Ngắm hoàng hôn đầy phiêu lãng tại bãi biển riêng của resort

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Sunny Beach Resort & Spa 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 2.690.000 19/01/2023, 23/01/2023, 25/01/2023, 27/01/2023 - Giá: 3.990.000

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Suối Hồng Resort 3*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 09/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 16/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 23/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 1.990.000 23/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 3.290.000

Resort Suối Hồng với tiêu chuẩn 3* là điểm đến lý tưởng khi đến với vùng đất Mũi Né - Phan Thiết. Resort là địa điểm nghỉ dưỡng sang trọng ở trung tâm của bãi biển Mũi Né. Sở hữu tổng diện tích lên đến 100.000 m2 với khung cảnh trữ tình, khu vườn cây ăn trái, hồ nước xanh ngát tràn ngập cây xanh tự nhiên thân thiện với môi trường. Suối Hồng Resot đã được rất nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Khi đặt chân đến nơi đây quý khách sẽ được hoà mình vào thiên nhiên biển cả làm cho cuộc sống lo toan bộn bề trở nên bình lặng đến bất ngờ. Suối Hồng có phong cách vừa đậm đà tính dân tộc vừa thân thiện hiếu khách, chúng tôi luôn tự hào là Resort mang đến cho quý khách những kỳ nghỉ tuyệt vời, một nơi thư giãn quyến rũ, riêng biệt với bãi biển đẹp.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Centara Mirage Resort 5*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 3.390.000

QUÝ KHÁCH SẼ ĐƯỢC THAM QUAN CÁC ĐỊA ĐIỂM SAU:
+ Nghỉ dưỡng hai đêm tại tại Centara Mirage Resort Mui Ne 5 sao
+ Tham quan khu du lịch Bàu Trắng
+ Thỏa sức tắm biển và dạo chơi bờ cát - tắm hồ bơi tại resort
+ Thỏa thích vui chơi tại công viên nước theo chủ đề phiêu lưu hàng hải xung quanh con tàu chiến lớn phong cách Tây Ban Nha
+ Đắm mình trong sự thanh bình trong sạch tại Spa Cenvaree hoặc Spa Candy
+ Khám phá ẩm thực tại nhà hàng Suan Bua và nhà hàng Mundo

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Le Viva 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 13/12/2022, 20/12/2022, 27/12/2022, 04/01/2023, 08/01/2023, 09/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 16/01/2023, 18/01/2023, 30/01/2023, 01/02/2023, 06/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 20/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 27/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 13/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 20/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 27/03/2023, 29/03/2023, 02/04/2023, 03/04/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 10/04/2023, 12/04/2023, 16/04/2023, 17/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 24/04/2023, 26/04/2023, 03/05/2023, 05/05/2023, 07/05/2023, 08/05/2023, 10/05/2023, 14/05/2023, 15/05/2023, 17/05/2023, 19/05/2023, 21/05/2023, 22/05/2023, 24/05/2023, 28/05/2023, 29/05/2023, 31/05/2023, 04/06/2023, 05/06/2023, 07/06/2023, 11/06/2023, 12/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 19/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 26/06/2023, 28/06/2023 - Giá: 2.690.000 06/01/2023, 13/01/2023, 03/02/2023, 10/02/2023, 17/02/2023, 24/02/2023, 03/03/2023, 10/03/2023, 17/03/2023, 24/03/2023, 07/04/2023, 14/04/2023, 21/04/2023, 28/04/2023, 30/04/2023, 05/05/2023, 12/05/2023, 19/05/2023, 26/05/2023, 02/06/2023, 09/06/2023, 16/06/2023, 23/06/2023, 30/06/2023 - Giá: 2.890.000 20/01/2023, 22/01/2023, 26/01/2023, 27/01/2023, 28/01/2023 - Giá: 2.990.000

+ Chương trình nghỉ dưỡng Phan Thiết tại Le Viva Resort 4* cao cấp đầy đủ tiện nghi với hồ bơ tràn bờ nhìn thẳng ra biển cùng bãi biển dài ngắm hoàng hôn.

+ Ưu đãi ngay 500.000 chỉ còn 2.690.000 cho các khách hàng từ 50 tuổi trở lên hoặc nhóm đăng ký số lượng đông từ 4 khách người lớn trở lên. Giá gốc 3.190.000

+ TẶNG NGAY SUẤT MASSAGE CHÂN VÀ NƯỚC TRÁI CÂY/DỪA TƯƠI HẰNG NGÀY

+ Le Viva Resort có một lối kiến trúc Châu Âu Cổ Điển do kiến trúc sư người Bồ Đào Nha - El Salvado thiết kế. Đây cũng chính là người đã thiết kế khu đô thị Sa La Q2 Tp.HCM. Le Viva Resort được thiết kế sang trọng, tinh tế, cảnh quan độc đáo trong lành và khí hậu ven biển mát mẻ. Mang đến chất lượng kì nghỉ vượt trội cho du khách.

+ Resort mới khai trương cơ sở vật chất hiện đại, các dịch vụ đẳng cấp, spa, các loại phòng có xông hơi, 2 hồ bơi đẳng cấp mỗi hồ rộng lên đến 800m2 & 1200 m2, có hồ sục Jacuzzi, khu máng trượt nước, vui chơi trẻ em,...

+ Thực đơn cao cấp với các món hải sản đặc sản vùng biển Phan Thiết - Mũi Né.

+ Quý khách có thể tự do tắm biển tại bãi biển hoặc tắm hồ bơi của Resort; thưởng thức nước ép trái cây miễn phí tại quầy bar hồ bơi.

+ Tham quan Bàu Trắng - nơi được bao phủ bởi những đồi cát mênh mông, trải dài ít tắp, được xem là cung đường “Saraha” của Bình Thuận.

Chi tiết

Liên hệ

Ý kiến khách hàng về Sunny Beach Resort & Spa 4*

Thông tin du Lịch Sunny Beach Resort & Spa 4*

Kinh Nghiệm Du Lịch Sunny Beach Resort & Spa 4*

Banner VYC
Facebook messenger