VYC logo VYC TRAVEL

Views: 5774

 Lịch Khởi Hành Nước Ngoài
 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

NGÀY ĐI

NGÀY VỀ

GIÁ TOUR

NHẬT – HOKKAIDO 7N6D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

08/10/2022

14/10/2022

45.990.000

KANSAI - OSAKA - KYOTO - NAGOYA - FUJI – TOKYO 7N6D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

29/10/2022

04/11/2022

45.990.000

18/11/2022

24/11/2022

45.990.000

NHẬT - CUNG ĐƯỜNG VÀNG - M01 TẾT 6N5D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

22/01/2023

27/01/2023

LIÊN HỆ

23/01/2023

29/01/2023

LIÊN HỆ

NHẬT - CUNG ĐƯỜNG VÀNG-DISNEYLAND - M02 TẾT 5N4D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

23/01/2023

27/01/2023

LIÊN HỆ

NHẬT - CUNG ĐƯỜNG VÀNG -DISNEYLAND -M03 TẾT 5N4D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

24/01/2023

28/01/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 8N7D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

27/03/2023

03/04/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 7N6D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

28/03/2023

03/04/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 6N5D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

29/03/2023

03/04/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 6N5D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

30/03/2023

05/04/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 6N5D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

31/03/2023

05/04/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

01/04/2023

07/04/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 7N6D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

02/04/2023

08/04/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 6N5D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

03/04/2023

08/04/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 6N5D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

04/04/2023

09/04/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-HOKKAIDO 7N6D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

27/04/2023

03/05/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG 7N6D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

08/05/2023

14/05/2023

LIÊN HỆ

NHẬT-CUNG ĐƯỜNG VÀNG-DISNEYLAND 6N5D

Khách Sạn 3* |  Japan Airlines

31/05/2023

05/06/2023

LIÊN HỆ

BALI + SUNSET DINNER CRUISE 4N3D

Khách Sạn 4* |  Vietjet Air

9/10/2022

12/10/2022

11.990.000

23/10/2022

26/10/2022

11.990.000

13/11/2022

16/11/2022

11.990.000

27/11/2022

30/11/2022

11.990.000

04/12/2022

7/12/2022

11.990.000

18/12/2022

21/12/2022

11.990.000

23/01/2023

Mùng 1 Tết

26/01/2023

Mùng 4 Tết

19.490.000

12/02/2023

15/02/2023

12.990.000

26/02/2023

01/03/2023

12.990.000

12/03/2023

15/03/2023

12.990.000

26/03/2023

29/03/2023

12.990.000

ẤN ĐỘ - TAM GIÁC VÀNG 7N6D

Khách Sạn 4* |  Vietjet Air

04/12/2022

09/12/2022

21.990.000

ẤN ĐỘ - TAM GIÁC VÀNG + MUMBAI 8N7D

Khách Sạn 4* |  Vietjet Air

04/12/2022

10/12/2022

27.990.000

ẤN ĐỘ - TAM GIÁC VÀNG MÙNG 1 TẾT 7N6D

Khách Sạn 4* |  Vietjet Air

22/01/2023

27/01/2023

LIÊN HỆ

ẤN ĐỘ - TAM GIÁC VÀNG + MUMBAI MÙNG 1 TẾT 7N6D

Khách Sạn 4* |  Vietjet Air

22/01/2023

28/01/2023

LIÊN HỆ

ẤN ĐỘ - TAM GIÁC VÀNG + MUMBAI 7N6D

Khách Sạn 4* |  Vietjet Air

12/02/2023

18/02/2023

27.490.000

ẤN ĐỘ - TAM GIÁC VÀNG + MUMBAI 8N7D

Khách Sạn 4* |  Vietjet Air

12/03/2023

18/03/2023

27.490.000

JORDAN – ISRAEL 10N9D

Khách Sạn 4* |  Hàng Không

09/11/2022

18/11/2022

88.990.000

21/12/2022

30/12/2022

88.990.000

15/03/2023

24/03/2023

LIÊN HỆ

12/04/2023

21/04/2023

LIÊN HỆ

PHÁP - BỈ - HÀ LAN - LUXEMBURG - ĐỨC 10N9D

Khách Sạn 3* |  Turkish Airlines

24/04/2023

03/05/2023

81.990.000

08/05/2023

17/05/2023

81.990.000

05/06/2023

14/06/2023

81.990.000

03/07/2023

12/07/2023

81.990.000

27/07/2023

05/08/2023

81.990.000

PHÁP - THỤY SỸ - Ý 12N11Đ

Khách Sạn 4* |  Turkish Airlines

24/03/2023

04/04/2023

LIÊN HỆ

14/04/2023

25/04/2023

LIÊN HỆ

28/04/2023

09/05/2023

LIÊN HỆ

PHẦN LAN - NAUY - THỤY ĐIỂN - ĐAN MẠCH 12N11Đ

Khách Sạn 4* |  Turkish Airlines

23/06/2022

04/07/2022

LIÊN HỆ

14/07/2023

25/07/2023

LIÊN HỆ

25/08/2023

05/09/2023

LIÊN HỆ

15/09/2023

26/09/2023

LIÊN HỆ

ĐAN MẠCH - NAUY - THỤY ĐIỂN - PHẦN LAN – ICELAND 16N15Đ

Khách Sạn 4* |  Qatar Airways

12/07/2023

27/07/2023

LIÊN HỆ

ANH – SCOTLAND 10N9Đ

Khách Sạn 3* |  Qatar Airways

10/05/2023

19/05/2023

LIÊN HỆ

21/06/2023

30/06/2023

LIÊN HỆ

19/07/2023

28/07/2023

LIÊN HỆ

16/08/2023

25/08/2023

LIÊN HỆ

AI CẬP 11N10Đ

Khách Sạn 3* |  Turkish Airlines

29/03/2023

09/04/2023

71.900.000

12/04/2023

22/04/2023

71.900.000

CHIANG MAI - CHIANG RAI 4N3Đ

Khách Sạn 3* |  Vietjet Air

20/10/2022

23/10/2022

12.990.000

19/11/2022

22/11/2022

12.990.000

03/12/2022

06/12/2022

12.990.000

BẮC CỰC 10N9Đ

Khách Sạn 3* |  Turkish Airlines

15/04/2022

24/04/2022

LIÊN HỆ

FLORIDA-BAHAMAS-PERU 16N15Đ

Khách Sạn 3* |  Qatar Airways

29/04/2022

14/05/2022

LIÊN HỆ

ĐÔNG TÂY CANADA 11N10Đ

Khách Sạn 3* |  Eva Air

28/04/2022

08/05/2022

LIÊN HỆ

25/05/2022

04/06/2022

LIÊN HỆ

15/06/2022

25/06/2022

LIÊN HỆ

19/07/2022

29/07/2022

LIÊN HỆ

THẢO NGUYÊN MÔNG CỔ 9N8D

Khách Sạn 3* |  Asiana Airlines

07/05/2023

15/05/2023

LIÊN HỆ

17/06/2023

25/06/2023

LIÊN HỆ

15/07/2023

23/07/2023

LIÊN HỆ

06/08/2023

14/08/2023

LIÊN HỆ

02/09/2023

10/09/2023

LIÊN HỆ


 

Thông tin du Lịch Thu Đông Nước Ngoài

Banner VYC
Facebook messenger