VYC logo VYC TRAVEL

Views: 19902

Tên Tour Ngày khởi hành Giá Tour
TOUR NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT MŨI NÉ - BÀU TRẮNG RESORT LE VIVA 4 SAO ƯU ĐÃI 500,000 KHÁCH HÀNG TRÊN 50 TUỔI CHỈ 2,690,000 Khuyến mãi

07/06/2023

2.690.000

09/06/2023

2.890.000

11/06/2023

2.690.000

12/06/2023

2.690.000

14/06/2023

2.690.000

16/06/2023

2.890.000

18/06/2023

2.690.000

19/06/2023

2.690.000

21/06/2023

2.690.000

23/06/2023

2.890.000

25/06/2023

2.690.000

26/06/2023

2.690.000

28/06/2023

2.690.000

30/06/2023

2.890.000

30/06/2023

2.890.000

02/07/2023

2.690.000

03/07/2023

2.690.000

05/07/2023

2.690.000

07/07/2023

2.890.000

09/07/2023

2.690.000

10/07/2023

2.690.000

14/07/2023

2.890.000

17/07/2023

2.690.000

19/07/2023

2.690.000

21/07/2023

2.890.000

23/07/2023

2.690.000

24/07/2023

2.690.000

26/07/2023

2.690.000

28/07/2023

2.890.000

30/07/2023

2.690.000

31/07/2023

2.690.000

02/08/2023

2.690.000

04/08/2023

2.890.000

06/08/2023

2.690.000

07/08/2023

2.690.000

09/08/2023

2.690.000

11/08/2023

2.890.000

13/08/2023

2.690.000

14/08/2023

2.690.000

16/08/2023

2.690.000

18/08/2023

2.890.000

20/08/2023

2.690.000

21/08/2023

2.690.000

23/08/2023

2.690.000

25/08/2023

2.890.000

27/08/2023

2.690.000

28/08/2023

2.690.000

30/08/2023

2.690.000

02/09/2023

3.990.000

04/09/2023

2.690.000

06/09/2023

2.690.000

08/09/2023

2.890.000

10/09/2023

2.690.000

11/09/2023

2.690.000

13/09/2023

2.690.000

15/09/2023

2.890.000

17/09/2023

2.690.000

18/09/2023

2.690.000

20/09/2023

2.690.000

22/09/2023

2.890.000

24/09/2023

2.690.000

25/09/2023

2.690.000

27/09/2023

2.690.000

CHƯƠNG TRÌNH NINH THUẬN - PHAN RANG - CỔ THẠCH - CÁNH ĐỒNG MUỐI - VƯỜN NHO - LÀNG GỐM BÀU TRÚC - HÒN CÒ - CÀ NÁ RESORT 3*Khuyến mãi

07/06/2023

2.190.000

11/06/2023

2.190.000

14/06/2023

2.190.000

18/06/2023

2.190.000

21/06/2023

2.190.000

25/06/2023

2.190.000

28/06/2023

2.190.000

02/07/2023

2.190.000

05/07/2023

2.190.000

09/07/2023

2.190.000

12/07/2023

2.190.000

16/07/2023

2.190.000

19/07/2023

2.190.000

23/07/2023

2.190.000

26/07/2023

2.190.000

30/07/2023

2.190.000

02/08/2023

2.190.000

06/08/2023

2.190.000

09/08/2023

2.190.000

13/08/2023

2.190.000

16/08/2023

2.190.000

20/08/2023

2.190.000

23/08/2023

2.190.000

27/08/2023

2.190.000

30/08/2023

2.190.000

03/09/2023

2.190.000

13/09/2023

2.190.000

24/09/2023

2.190.000

27/09/2023

2.190.000

CHƯƠNG TRÌNH NINH CHỮ VĨNH HY HANG RÁI - CUNG ĐƯỜNG BIỂN ĐẸP NHẤT VIỆT NAM - RUỘNG MUỐI - PO KLONG GARAI - HOÀN MỸ RESORT NINH CHỮ 4 SAOKhuyến mãi

07/06/2023

2.990.000

11/06/2023

2.990.000

14/06/2023

2.990.000

18/06/2023

2.990.000

21/06/2023

2.990.000

25/06/2023

2.990.000

28/06/2023

2.990.000

02/07/2023

2.990.000

05/07/2023

2.990.000

09/07/2023

2.990.000

12/07/2023

2.990.000

16/07/2023

2.990.000

19/07/2023

2.990.000

23/07/2023

2.990.000

26/07/2023

2.990.000

28/07/2023

2.990.000

02/08/2023

2.990.000

06/08/2023

2.990.000

09/08/2023

2.990.000

13/08/2023

2.990.000

16/08/2023

2.990.000

23/08/2023

2.990.000

27/08/2023

2.990.000

01/09/2023

4.690.000

06/09/2023

2.990.000

10/09/2023

2.990.000

20/09/2023

2.990.000

01/10/2023

2.990.000

11/10/2023

2.990.000

22/10/2023

2.990.000

29/10/2023

2.990.000

12/11/2023

2.990.000

19/11/2023

2.990.000

29/11/2023

2.990.000

10/12/2023

2.990.000

24/12/2023

2.990.000

CHƯƠNG TRÌNH PHAN THIẾT - MŨI NÉ NGHỈ DƯỠNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG VYC TRAVEL TOUR PHAN THIẾT - MŨI NÉ - CHÙA THIỆN QUANG - ĐỒI CÁT HỒNG ĐẲNG CẤP RESORT SÀI GÒN - MŨI NÉ 4*Khuyến mãi

07/06/2023

2.390.000

11/06/2023

2.390.000

14/06/2023

2.390.000

18/06/2023

2.390.000

21/06/2023

2.390.000

25/06/2023

2.390.000

28/06/2023

2.390.000

KHÁM PHÁ TÂY NAM BÌNH THUẬN HẤP DẪN - LAGI – DINH THẦY THÍM – HOLA BEACH - KÊ GÀ – KHU DU LỊCH NÚI TÀ CÚ - HÒN BÀ LAGI BEACH RESORT 3*Khuyến mãi

07/06/2023

1.990.000

11/06/2023

1.990.000

14/06/2023

1.990.000

18/06/2023

1.990.000

21/06/2023

1.990.000

25/06/2023

1.990.000

28/06/2023

1.990.000

02/07/2023

1.990.000

05/07/2023

1.990.000

09/07/2023

1.990.000

12/07/2023

1.990.000

16/07/2023

1.990.000

19/07/2023

1.990.000

23/07/2023

1.990.000

26/07/2023

1.990.000

30/07/2023

1.990.000

02/08/2023

1.990.000

06/08/2023

1.990.000

09/08/2023

1.990.000

13/08/2023

1.990.000

16/08/2023

1.990.000

20/08/2023

1.990.000

23/08/2023

1.990.000

27/08/2023

1.990.000

30/08/2023

1.990.000

10/09/2023

1.990.000

17/09/2023

1.990.000

24/09/2023

1.990.000

TOUR NHA TRANG CAO CẤP - KHÁCH SẠN ĐẲNG CẤP VIRGO 5* - BÃI DÀI – BÙN KHOÁNG NÓNG I-RESORT - VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC - LONG SƠN TỰKhuyến mãi

08/06/2023

3.990.000

22/06/2023

3.990.000

06/07/2023

3.990.000

20/07/2023

3.990.000

17/08/2023

3.990.000

01/09/2023

4.990.000

14/09/2023

3.990.000

19/10/2023

3.990.000

09/11/2023

3.990.000

14/12/2023

3.990.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT - MŨI NÉ RAVENALA BOUTIQUE RESORT 3* GIÁ GỐC 2.490.000 ƯU ĐÃI 500.000VNDKhuyến mãi

09/06/2023

2.190.000

11/06/2023

1.990.000

14/06/2023

1.990.000

16/06/2023

2.190.000

18/06/2023

1.990.000

21/06/2023

1.990.000

23/06/2023

2.190.000

25/06/2023

1.990.000

28/06/2023

1.990.000

02/07/2023

1.990.000

07/07/2023

2.190.000

09/07/2023

1.990.000

12/07/2023

1.990.000

14/07/2023

2.190.000

16/07/2023

1.990.000

21/07/2023

2.190.000

23/07/2023

1.990.000

28/07/2023

2.190.000

04/08/2023

2.190.000

09/08/2023

1.990.000

11/08/2023

2.190.000

13/08/2023

1.990.000

16/08/2023

1.990.000

18/08/2023

2.190.000

20/08/2023

1.990.000

25/08/2023

2.190.000

27/08/2023

1.990.000

02/09/2023

3.790.000

08/09/2023

1.990.000

13/09/2023

1.990.000

15/09/2023

1.990.000

17/09/2023

1.990.000

22/09/2023

1.990.000

24/09/2023

1.990.000

24/09/2023

1.990.000

29/09/2023

1.990.000

01/10/2023

1.990.000

06/10/2023

1.990.000

11/10/2023

1.990.000

13/10/2023

1.990.000

15/10/2023

1.990.000

20/10/2023

1.990.000

25/10/2023

1.990.000

27/10/2023

1.990.000

03/11/2023

1.990.000

08/11/2023

1.990.000

10/11/2023

1.990.000

12/11/2023

1.990.000

17/11/2023

1.990.000

22/11/2023

1.990.000

24/11/2023

1.990.000

26/11/2023

1.990.000

03/12/2023

1.990.000

06/12/2023

1.990.000

10/12/2023

1.990.000

15/12/2023

1.990.000

17/12/2023

1.990.000

20/12/2023

1.990.000

24/12/2023

1.990.000

29/12/2023

1.990.000

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT - MŨI NÉ - ĐẲNG CẤP NGHỈ DƯỠNG HOÀNG NGỌC RESORT 4 SAOHOT

11/06/2023

2.890.000

18/06/2023

2.890.000

25/06/2023

2.890.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TANYOLI MŨI DINH - VĨNH HY - CASA MAYA BÃI KINH - BÌNH LẬP - BÌNH TIÊN - THƯỞNG THỨC HẢI SẢN - DẠO CUNG ĐƯỜNG BIỂN ĐẸP NHẤT VIỆT NAM

11/06/2023

4.490.000

18/06/2023

4.490.000

25/06/2023

4.490.000

09/07/2023

4.490.000

16/07/2023

4.490.000

23/07/2023

4.490.000

13/08/2023

4.490.000

20/08/2023

4.490.000

27/08/2023

4.490.000

02/09/2023

4.490.000

10/09/2023

4.490.000

24/09/2023

4.490.000

08/10/2023

4.490.000

22/10/2023

4.490.000

12/11/2023

4.490.000

26/11/2023

4.490.000

10/12/2023

4.490.000

17/12/2023

4.490.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KHÁM PHÁ QUY NHƠN – PHÚ YÊN CAO CẤP 2023 – EO GIÓ – KỲ CO – GHỀNH ĐÁ ĐĨA - NHÀ THỜ MẰNG LĂNG - BÃI XÉP

11/06/2023

7.490.000

25/06/2023

7.490.000

02/07/2023

7.490.000

16/07/2023

7.490.000

06/08/2023

7.490.000

20/08/2023

7.490.000

10/09/2023

7.290.000

24/09/2023

7.290.000

08/10/2023

7.290.000

22/10/2023

7.290.000

12/11/2023

7.290.000

26/11/2023

7.290.000

10/12/2023

7.290.000

NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT ĐẲNG CẤP MOVENPICK RESORT 5 SAO – HOLA BEACH – KÊ GÀ – THANH MINH TỰ – BIKINI BEACH – CIRCUS LAND

11/06/2023

3.990.000

18/06/2023

3.990.000

25/06/2023

3.990.000

02/07/2023

3.990.000

09/07/2023

3.990.000

16/07/2023

3.990.000

23/07/2023

3.990.000

06/08/2023

3.990.000

13/08/2023

3.990.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THƯỢNG SƠN HẠ THỦY - CASA MAYA BÃI KINH – NHA TRANG - BÙN KHOÁNG I-RESORT – KHÁNH SƠN – THÁC TÀ GỤ TÔ HẠP – ĐÀ LẠT – AN SƠN HỒ - MÊ LINH COFFEE GARDENHOT

14/06/2023

5.190.000

21/06/2023

5.190.000

12/07/2023

5.190.000

26/07/2023

5.190.000

09/08/2023

5.190.000

23/08/2023

5.190.000

20/09/2023

5.190.000

11/10/2023

5.190.000

25/10/2023

5.190.000

08/11/2023

5.190.000

22/11/2023

5.190.000

06/12/2023

5.190.000

13/12/2023

5.190.000

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ CÙ LAO THU BÌNH THUẬN - HÒN NGỌC THÔ PHÚ QUÝ - BÌNH DỊ VÀ HOANG SƠ

16/06/2023

3.990.000

14/07/2023

3.990.000

18/08/2023

3.990.000

15/09/2023

3.990.000

20/10/2023

3.990.000

10/11/2023

3.990.000

22/12/2023

3.990.000

MIỀN TRUNG XINH ĐẸP PHÚ YÊN - GÀNH ĐÁ ĐĨA - BÃI XÉP - QUY NHƠN - ĐẢO KỲ CO - HÒN KHÔ

18/06/2023

6.490.000

TOUR NHA TRANG CAO CẤP ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY - KHÁCH SẠN ĐẲNG CẤP VIRGO 5* - BÃI DÀI – BÙN KHOÁNG NÓNG I-RESORT - VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC - LONG SƠN TỰ

18/06/2023

4.990.000

25/06/2023

4.990.000

02/07/2023

4.990.000

09/07/2023

4.990.000

30/07/2023

4.990.000

06/08/2023

4.990.000

27/08/2023

4.990.000

17/09/2023

4.990.000

15/10/2023

4.990.000

19/11/2023

4.990.000

10/12/2023

4.990.000

TOUR NHA TRANG VUI CHƠI GIẢI TRÍ VINWONDER - ĐẢO HÒN TRE – THUỶ CUNG - TATA SHOW – I RESORT – THÁP BÀ PONAGAR ĐẲNG CẤP VINPEARL BEACHFRONT 5 SAO - ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY

18/06/2023

5.990.000

25/06/2023

5.990.000

02/07/2023

5.990.000

09/07/2023

5.990.000

30/07/2023

5.990.000

06/08/2023

5.990.000

27/08/2023

5.990.000

17/09/2023

5.990.000

15/10/2023

5.990.000

19/11/2023

5.990.000

Xem thêm Miền Trung

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Le Viva 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/06/2023, 11/06/2023, 12/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 19/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 26/06/2023, 28/06/2023, 02/07/2023, 03/07/2023, 05/07/2023, 09/07/2023, 10/07/2023, 17/07/2023, 19/07/2023, 23/07/2023, 24/07/2023, 26/07/2023, 30/07/2023, 31/07/2023, 02/08/2023, 06/08/2023, 07/08/2023, 09/08/2023, 13/08/2023, 14/08/2023, 16/08/2023, 20/08/2023, 21/08/2023, 23/08/2023, 27/08/2023, 28/08/2023, 30/08/2023, 04/09/2023, 06/09/2023, 10/09/2023, 11/09/2023, 13/09/2023, 17/09/2023, 18/09/2023, 20/09/2023, 24/09/2023, 25/09/2023, 27/09/2023 - Giá: 2.690.000 09/06/2023, 16/06/2023, 23/06/2023, 30/06/2023, 30/06/2023, 07/07/2023, 14/07/2023, 21/07/2023, 28/07/2023, 04/08/2023, 11/08/2023, 18/08/2023, 25/08/2023, 08/09/2023, 15/09/2023, 22/09/2023 - Giá: 2.890.000 02/09/2023 - Giá: 3.990.000

+ Chương trình nghỉ dưỡng Phan Thiết tại Le Viva Resort 4* cao cấp đầy đủ tiện nghi với hồ bơ tràn bờ nhìn thẳng ra biển cùng bãi biển dài ngắm hoàng hôn.

+ Ưu đãi ngay 500.000 chỉ còn 2.690.000 cho các khách hàng từ 50 tuổi trở lên hoặc nhóm đăng ký số lượng đông từ 4 khách người lớn trở lên. Giá gốc 3.190.000

+ TẶNG NGAY SUẤT MASSAGE CHÂN VÀ NƯỚC TRÁI CÂY/DỪA TƯƠI HẰNG NGÀY

+ Le Viva Resort có một lối kiến trúc Châu Âu Cổ Điển do kiến trúc sư người Bồ Đào Nha - El Salvado thiết kế. Đây cũng chính là người đã thiết kế khu đô thị Sa La Q2 Tp.HCM. Le Viva Resort được thiết kế sang trọng, tinh tế, cảnh quan độc đáo trong lành và khí hậu ven biển mát mẻ. Mang đến chất lượng kì nghỉ vượt trội cho du khách.

+ Resort mới khai trương cơ sở vật chất hiện đại, các dịch vụ đẳng cấp, spa, các loại phòng có xông hơi, 2 hồ bơi đẳng cấp mỗi hồ rộng lên đến 800m2 & 1200 m2, có hồ sục Jacuzzi, khu máng trượt nước, vui chơi trẻ em,...

+ Thực đơn cao cấp với các món hải sản đặc sản vùng biển Phan Thiết - Mũi Né.

+ Quý khách có thể tự do tắm biển tại bãi biển hoặc tắm hồ bơi của Resort; thưởng thức nước ép trái cây miễn phí tại quầy bar hồ bơi.

+ Tham quan Bàu Trắng - nơi được bao phủ bởi những đồi cát mênh mông, trải dài ít tắp, được xem là cung đường “Saraha” của Bình Thuận.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/06/2023, 11/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023, 02/07/2023, 05/07/2023, 09/07/2023, 12/07/2023, 16/07/2023, 19/07/2023, 23/07/2023, 26/07/2023, 30/07/2023, 02/08/2023, 06/08/2023, 09/08/2023, 13/08/2023, 16/08/2023, 20/08/2023, 23/08/2023, 27/08/2023, 30/08/2023, 03/09/2023, 13/09/2023, 24/09/2023, 27/09/2023 - Giá: 2.190.000

+ Ưu đãi ngay 500.000 VNĐ / Khách cho khách hàng từ 50 Tuổi hoặc Nhóm đăng ký đông từ 4 khách trở lên.
+ Khởi hành tháng 05, 06, 07, 08 có phụ thu thêm 200.000VND/Khách.
+ Bãi biển ở Cổ Thạch là một quần thể đá và cát với những bãi đá gồm nhiều loại đá nhỏ, tròn, dẹp, nhiều màu sắc nên được người dân địa phương gọi là đá bảy màu.
+ Hòn Cò Resort – Cà Ná với quy mô 111 phòng tọa lạc ngay eo biển Cà Ná tuyệt đẹp của tỉnh Ninh Thuận
+ Cánh đồng muối rộng đến hàng chục héc ta chạy dài càng thêm sống động với vẻ đẹp lao động của người diêm dân, bên những ụ muối, những ô ruộng đẫm nước.
+ Vườn Nho: Ninh Thuận được ưu đãi cho điều kiện khí hậu thích hợp với cây nho, loài cây được mệnh danh là “Nữ Hoàng” trong các cây trồng tại Ninh Thuận
+ Làng Gốm Bàu Trúc: Bàu Trúc là làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với sản phẩm gốm thủ công và kỹ thuật nung gốm độc đáo, gốm Bàu Trúc được như những sản phẩm “ấm bàn tay con người” nhất với đặc trưng riêng mang đậm nét văn hóa Chăm không lẫn với gốm nơi khác.
+ "Vườn Đá Bạc" - nét độc đáo được thiên nhiên ban tặng riêng cho Hòn Cò Resort – Cà Ná, trải nghiệm chênh vênh trên biển với chiếc thuyền thúng nhỏ xinh.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Hoàn Mỹ Resort 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/06/2023, 11/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023, 02/07/2023, 05/07/2023, 09/07/2023, 12/07/2023, 16/07/2023, 19/07/2023, 23/07/2023, 26/07/2023, 28/07/2023, 02/08/2023, 06/08/2023, 09/08/2023, 13/08/2023, 16/08/2023, 23/08/2023, 27/08/2023, 06/09/2023, 10/09/2023, 20/09/2023, 01/10/2023, 11/10/2023, 22/10/2023, 29/10/2023, 12/11/2023, 19/11/2023, 29/11/2023, 10/12/2023, 24/12/2023 - Giá: 2.990.000 01/09/2023 - Giá: 4.690.000

+ Giảm ngay 500.000 VNĐ cho khách hàng trên từ 50 tuổi trở lên

+ Hoặc nếu nhóm đăng ký từ 4 người lớn trở lên không phân biệt tuổi giảm ngay 500.000/Người

+ Hoàn Mỹ Ninh Chữ Resort 4* - điểm nhấn mới tọa lạc tại bãi biển Ninh Chữ tuyệt đẹp không thể bỏ qua. Resort mới đưa vào hoạt động năm 2021, tiện nghi, cơ sở vật chất tốt. Du khách thỏa sức hòa mình vào làn nước trong xanh và dạo chơi bên bờ cát. Hoặc Quý khách có thể thư giãn tắm hồ bơi của Resort. 

+ Hang Rái – với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và độc đáo. Những hòn đá nhiều hình thù xếp chồng lên nhau tạo ra vô số hang động lớn nhỏ đẹp mắt, kỳ thú, tựa như thác nước trên đại dương.

+ Vịnh Vĩnh Hy - một vịnh biển đẹp và nổi tiếng miền Trung nước ta, thắng cảnh không thể bỏ qua khi đến với vùng đất Ninh Thuận, trải nghiệm đi tàu đáy kính ngắm nhìn cá và san hô, tàu sẽ đi dạo một vòng Vịnh Vĩnh Hy, Mũi Đầu Cá Heo, Hang Yến, Núi Đá, Vườn Quốc Gia Núi Chúa, các khu vực có san hô đẹp, đi qua khu Amanoi Resort,...

+ Dùng bữa trưa với các loại hải sản tươi ngon tại nhà bè trên Vịnh Vĩnh Hy.

+ Cung đường biển đẹp nhất Việt Nam với một bên là núi một bên là các bãi tắm cát trắng, nước biển trong xanh tuyệt đẹp.

+ Po Klong Garai - tên gọi chung cho một cụm tháp Chàm hùng vĩ và đẹp nhất còn lại ở Việt Nam, phụng thờ vua Po Klong Garai, đây được xem là di tích quốc gia đặc biệt, điểm đến không thể bỏ qua khi đến Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

+ Vườn Nho: Ninh Thuận được ưu đãi cho điều kiện khí hậu thích hợp với cây nho, loài cây được mệnh danh là “Nữ Hoàng” trong các cây trồng tại Ninh Thuận.

+ Cánh đồng muối rộng đến hàng chục héc ta chạy dài càng thêm sống động với vẻ đẹp lao động của người diêm dân, bên những ụ muối, những ô ruộng đẫm nước

+ Vườn Măng Tây công nghệ cao: Giữa vùng đất khô hạn nắng và gió, những vùng đất cát khắc nghiệt, lại được phủ xanh bởi những bụi măng tây xanh rì.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Resort Sài Gòn - Mũi Né 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/06/2023, 11/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023 - Giá: 2.390.000

+ Sài Gòn Mũi Né Resort kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên và tiện nghi hiện đại. Đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng dành cho du khách để thoát khỏi cuộc sống ồn ào và tận hưởng những vẻ đẹp tự nhiên. Nơi đây sở hữu đến hơn 600 gốc dừa trong khuôn viên Resort giúp tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp thanh bình mát mẻ bên bờ biển Mũi Né
+ KDL BÀU TRẮNG đến đồi cát trắng, Quý khách có dịp ngắm cảnh những đồi cát rộng trải dài mênh mông.
+ CHÙA THIỆN QUANG tọa lạc tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gần con đường Võ Nguyên Giáp. Đây là một ngôi chùa lớn khang trang và đẹp nhất của Phan Thiết

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Hòn Bà Lagi Beach Resort

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/06/2023, 11/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023, 02/07/2023, 05/07/2023, 09/07/2023, 12/07/2023, 16/07/2023, 19/07/2023, 23/07/2023, 26/07/2023, 30/07/2023, 02/08/2023, 06/08/2023, 09/08/2023, 13/08/2023, 16/08/2023, 20/08/2023, 23/08/2023, 27/08/2023, 30/08/2023, 10/09/2023, 17/09/2023, 24/09/2023 - Giá: 1.990.000

+ GIÁ GỐC 2.490.000 GIẢM NGAY 500.000 VNĐ/KHÁCH CHO KHÁCH HÀNG TỪ 50 TUỔI HOẶC NHÓM 4 NGƯỜI LỚN CHỈ CÒN 1.990.000/KHÁCH
+ Hòn Bà LaGi Beach Resort 3* là địa điểm mới bình yên mơ mộng với biển xanh, nước trong, cát trắng, ẩm thực phong phú và sự thân thiện hiếu khách cùng nét văn hóa đặc biệt của người dân miền biển.
+ Hola Beach Gambling có quy mô 2 ha là một phân khu nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển Thanh Long Bay quy mô 90 ha hội tụ hàng loạt các điểm vui chơi như Beach Club, Beach House, Tree House, khu Glamping.
+ Khu Du Lịch Núi Tà Cú du khách có thể đi cáp treo lên đỉnh núi độ cao 505m, tham quan quần thể di tích chùa tháp, tượng Phật và hang động.
+ Hải Đăng Kê Gà – ngọn hải đăng cổ của Việt Nam với hơn 115 tuổi bằng ca nô của ngư dân vùng biển.
+ Dinh Thầy Thím một điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng của người dân địa phương và du khách khắp gần xa

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N3Đ

Khách sạn

Virgo 5*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 08/06/2023, 22/06/2023, 06/07/2023, 20/07/2023, 17/08/2023, 14/09/2023, 19/10/2023, 09/11/2023, 14/12/2023 - Giá: 3.990.000 01/09/2023 - Giá: 4.990.000

+ Xe Limousine cao cấp giường nằm hoặc ghế ngồi thoải mái cho cả hành trình
+ Lưu trú tại khách sạn đẳng cấp VIRGO HOTEL 5* vị trí trung tâm, tiện ích vượt trội
+ Thư giãn Bùn khoáng nóng I-Resort
+ Viện Hải Dương học
+ Bãi Dài với biển xanh cát trắng tuyệt đẹp
+ Long Sơn Cổ Tự với tượng Phật cao 18m nhìn thẳng ra biển
+ Tour Trọn Gói: Vận Chuyển, Ăn Uống, Lưu Trú, Vé tham quan, bạn không phải bận tâm bất cứ chi phí nào khác

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Ravenala Resort 3*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 09/06/2023, 16/06/2023, 23/06/2023, 07/07/2023, 14/07/2023, 21/07/2023, 28/07/2023, 04/08/2023, 11/08/2023, 18/08/2023, 25/08/2023 - Giá: 2.190.000 11/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023, 02/07/2023, 09/07/2023, 12/07/2023, 16/07/2023, 23/07/2023, 09/08/2023, 13/08/2023, 16/08/2023, 20/08/2023, 27/08/2023, 08/09/2023, 13/09/2023, 15/09/2023, 17/09/2023, 22/09/2023, 24/09/2023, 24/09/2023, 29/09/2023, 01/10/2023, 06/10/2023, 11/10/2023, 13/10/2023, 15/10/2023, 20/10/2023, 25/10/2023, 27/10/2023, 03/11/2023, 08/11/2023, 10/11/2023, 12/11/2023, 17/11/2023, 22/11/2023, 24/11/2023, 26/11/2023, 03/12/2023, 06/12/2023, 10/12/2023, 15/12/2023, 17/12/2023, 20/12/2023, 24/12/2023, 29/12/2023 - Giá: 1.990.000 02/09/2023 - Giá: 3.790.000

+ ƯU ĐÃI 500.000VNĐ/ NGƯỜI CHO KHÁCH TỪ 50 TUỔI HOẶC NHÓM TỪ 4 KHÁCH TRỞ LÊN ===> GIÁ CHỈ CÒN 1.990.000VNĐ
+ Nghỉ dưỡng tại RAVENALA BOUTIQUE RESORT với các hoạt động thư giãn nhẹ nhàng như: tắm nắng, đọc sách, nhâm nhi cà phê, ngồi thiền, tập yoga.
+ Resort nằm tại vị trí đắc địa, trên con đường trung tâm Nguyễn Đình Chiểu, sở hữu bãi biển riêng với thiết kế tinh tế, hồ bơi hướng biển tràn bờ thời thượng, không gian rợp bóng cây xanh mát.
+ Resort đạt Top 1 Doanh thu Tăng trưởng Ấn tượng nhất năm 2019 từ trang đặt phòng khách sạn uy tín Quốc tế Booking.com và được đánh giá xuất sắc trên Chuyên trang đánh giá phòng độc lập uy tín hàng đầu thế giới - Trip Advisor.
+ Duy nhất đối với tour trọn gói 3N2Đ (bao gồm các bữa ăn trưa, ăn tối và xe di chuyển) độc quyền từ VYC Travel, GIÁ CHỈ CÒN: 1.990.000VNĐ
+ Thưởng thức các bữa ăn được thiết kế đặc biệt tốt cho sức khỏe, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nước trái cây miễn phí mỗi ngày.
+ Cơ hội tốt nhất để báo hiếu bậc sinh thành trong một tour du lich trọn gói và đầy ý nghĩa.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Hoàng Ngọc Resort 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 11/06/2023, 18/06/2023, 25/06/2023 - Giá: 2.890.000

+ Giá Gốc 3.190.000 Giảm Ngay 500.000 VNĐ cho khách hàng trên từ 50 tuổi trở lên hoặc nhóm đăng ký từ 4 người lớn trở lên (cuối tuần phụ thu 200.000 VND/ khách)
+ Nghỉ dưỡng 02 đêm tại Hoàng Ngọc Resort 4 sao với không gian xanh và bãi biển dài cuốn hút
+ Tận hưởng dịch vụ tại khu phức hợp với các tiện ích đẳng cấp 4 Sao: Nhà Hàng Water Lily, Elise Spa, Fitness Center, Kids Center, Ocean Bar, Hồ Bơi...
+ Khám phá Bàu Trắng - được ví như tiểu Dubai và cùng trải nghiệm xe đua địa hình hấp dẫn
+ Ngắm hoàng hôn đầy phiêu lãng tại bãi biển riêng của resort

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

4N3Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 11/06/2023, 18/06/2023, 25/06/2023, 09/07/2023, 16/07/2023, 23/07/2023, 13/08/2023, 20/08/2023, 27/08/2023, 02/09/2023, 10/09/2023, 24/09/2023, 08/10/2023, 22/10/2023, 12/11/2023, 26/11/2023, 10/12/2023, 17/12/2023 - Giá: 4.490.000

+ Khu du lịch Mông Cổ Tanyoli – Khu Du Lịch Tanyoli Mũi Dinh là khu nghỉ dưỡng có thiết kế độc đáo mang phong cách của vùng du mục, tọa lạc ngay vị trí tuyệt đẹp, nơi có 1 sự kết hợp của 4 loại địa thế: Núi, Thảo Nguyên, Đồi cát và Biển
+ Vĩnh Hy Resort 3* - Khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp nằm cách thành phố Phan Rang 36 km về phía đông với hơn 120 phòng đầy đủ tiện nghi, không gian bình yên miền biển với những tiện ích, dịch vụ độc đáo
+ Đồng cừu Vĩnh Hy - cánh đồng gần 60 con cừu, Quý khách có thể bồng bế, vuốt ve bộ lông mềm mại và chơi đùa thoả thích cùng những con vật dễ thương. Xung quanh đồng cừu còn có bàn ghế, nhà sàn, cầu nhỏ… được làm từ tre, gỗ thân thiện, gần gũi với thiên nhiên
+ Bình Lập - được mệnh danh Maldives Việt Nam hút hồn du khách với vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên và những trải nghiệm vô cùng mới mẻ
+ Bãi biển Bình Tiên hoang sơ, khá yên lặng, không khí trong lành, mát mẻ với làn nước xanh trong kỳ ảo...
+ Casa Maya 3* - tận hưởng cảm giác yên bình, thư thái, từng khoảnh khắc hoàng hôn, bình minh tuyệt đẹp và đắm mình vào làn nước biển trong xanh như ngọc
+ Bãi Kinh - sở dĩ có tên gọi như vậy vì bất cứ ai khi đến bãi tắm đều không khỏi “Kinh Ngạc”, trầm trồ trước vẻ đẹp của bãi cát trắng mịn, làn nước xanh trong vắt xanh như ngọc
+ Vườn Nho: Ninh Thuận được ưu đãi cho điều kiện khí hậu thích hợp với cây nho, loài cây được mệnh danh là “Nữ Hoàng” trong các cây trồng tại Ninh Thuận, giúp tỉnh này trở thành nguồn cung cấp nho tươi lớn nhất nước ta

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

4N3Đ

Khách sạn

4* & 5*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 11/06/2023, 25/06/2023, 02/07/2023, 16/07/2023, 06/08/2023, 20/08/2023 - Giá: 7.490.000 10/09/2023, 24/09/2023, 08/10/2023, 22/10/2023, 12/11/2023, 26/11/2023, 10/12/2023 - Giá: 7.290.000

+ Hải Đăng Mũi Điện nơi check in cực ảo chụp hình tại cột mốc điểm cực đông, ngắm nhìn toàn cảnh trên độ cao 110m so với mặt nước biển.
+ Tháp Nghinh Phong lấy cảm hứng từ ghềnh đá đĩa mang tính biểu tượng của địa phương và truyền thuyết “Trăm trứng trăm con” của Lạc Long quân và Âu Cơ.
+ Bãi Xép-Gành Ông - Một bãi biển tuyệt vời, duyên dáng đến ngỡ ngàng.
+ Ghềnh Đá Đĩa - được xếp hạng di tích lịch sử, thắng cảnh cấp quốc gia 1998.
+  Nhà thờ Mằng Lăng – một kiến trúc Pháp cổ theo lối Gotic. Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam, đã được xây dựng hơn 120 năm, là nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc Ngữ đầu ti ên của linh mục Alexandre de Rhodes, in vào năm 1651 tại Roma. Nơi đây cũng gắn liền với thánh An – rê Phú Yên, một vị thánh tử vì đạo.
+ Tham quan Thích Ca Phật Đài thuộc Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định. Có chiều cao là 69m, đường kính chân tượng là 52m và Chùa Linh Phong được thiết kế xây dựng bên trong Tượng Phật, đây là Tượng Phật cao nhất Đông Nam Á hiện nay.
+ Tham quan Eo Gió - một ghềnh đá quanh năm lộng gió. Đứng trên Eo Gió, phóng tầm mắt ra xa, quý khách chiêm ngưỡng bao quát cả vùng biển bao la rộng lớn, đắm say lòng người và đây được mệnh danh nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.
Bãi Kỳ Co, nơi có dải cát vàng mềm mại uốn lượn ôm lấy biển, với làn nước trong xanh, là một trong những Bãi biển đẹp nhất Việt Nam.
+ Tháp Đôi: Tháp nằm trong khuôn viên có diện tích khoảng 6.000 m2 được tô điểm với thảm cỏ xanh và những hàng cây rợp bóng mát, là một nơi lý tưởng cho du khách dừng chân thưởng lãm.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Movenpick Resort

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 11/06/2023, 18/06/2023, 25/06/2023, 02/07/2023, 09/07/2023, 16/07/2023, 23/07/2023, 06/08/2023, 13/08/2023 - Giá: 3.990.000

ƯU ĐÃI GIẢM NGAY 1.000.000VND CHỈ CÒN 3.990.000VND/KHÁCH CHO NHÓM KHÁCH TỪ 4 NGƯỜI LỚN HOẶC NHỮNG KHÁCH HÀNG TỪ 50 TUỔI TRỞ LÊN
TRẺ EM THEO CÙNG NHÓM GIẢM CÒN 2.500.000VND/TRẺ 05-DƯỚI 10 TUỔI.
+ Nghỉ dưỡng trọn gói 3N2Đ tại Movenpick Resort 5 sao, với nhiều tiện nghi đẳng cấp mang lại những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất bên gia đình và người thân
+ Tham quan cây cầu Hampton Pier - Cầu Ngắm biển dài nhất khu vực - điểm nhấn không thể bỏ qua dành cho du khách khi di chuyển trên cung đường ven biển nối từ Hồ Tràm đến Bình Thuận
+ Check in Hola Beach Gambling có quy mô 2 ha là một phân khu nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển Thanh Long Bay quy mô 90 ha hội tụ hàng loạt  các điểm vui chơi như Beach Club, Beach House, Tree House, khu Glamping
+ Khám phá Hải Đăng Kê Gà – ngọn hải đăng cổ của Việt Nam với hơn 115 tuổi bằng ca nô của ngư dân vùng biển
+ Thanh Minh Tự được thành lập từ 1876 (năm Bính Tý) dưới thời vua Tự Đức, để đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng Phật tử, Hội Thanh Minh đã làm lễ đặt đá và xây dựng ngôi chùa nằm trên phần đất giáp biển Đồi Dương
+ Chiêm ngưỡng và check in “sống ảo” tại bãi biển Bikini Beach với các iconic lần đầu tiên có mặt tại khu vực nổi bật như biểu tượng khổng lồ, cánh cửa đỏ kết hợp cùng các địa điểm đầy hấp dẫn như cổng Cầu Vồng, nhà Gỗ hay khung ảnh có logo Novaworld Phan Thiết
+ Công viên giải trí Circus Land – lấy cảm hứng từ gánh xiếc lưu động kiểu Mỹ, với quy mô khoảng 1,5 ha gồm 7 trò chơi theo chủ đề gánh xiếc và 7 trò chơi trúng thưởng lưu động xoay quanh những câu chuyện nhiều yếu tố li kì và  độc đáo

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

5N4Đ

Khách sạn

3* & 5*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 14/06/2023, 21/06/2023, 12/07/2023, 26/07/2023, 09/08/2023, 23/08/2023, 20/09/2023, 11/10/2023, 25/10/2023, 08/11/2023, 22/11/2023, 06/12/2023, 13/12/2023 - Giá: 5.190.000

+ Casa Maya mang ý nghĩa “Ngôi nhà của biển”, với thiết kế gam màu nhẹ nhàng, sang trọng, tinh tế, tầm nhìn ra núi đồi và cảnh biển xinh đẹp, mang đến không gian thư giãn, nghỉ dưỡng đúng nghĩa
+ Trải nghiệm tắm bùn khoáng nóng tại I Resort, thư giãn tại thác nước khoáng dành riêng cho khách tắm bùn, massage cơ thể bằng hệ thống ôn tuyền thuỷ liệu và massage lòng bàn chân trên đài phun nước
+ Tà Gụ: thác bắt nguồn từ đỉnh Hòn Bà, nơi có độ cao 1300m so với mực nước biển, chảy xuống và nhập vào sông Tô Hạp
+ Tham quan vườn trái cây tại vùng đất Khánh Sơn với nhiều thương hiệu nổi tiếng như sầu riêng hạt lép, chôm chôm Thái, bưởi da xanh...
+ Dùng bữa tối Buffet Lẩu ăn cùng với rau không giới hạn – các món rau tươi xanh của vùng đất Đà Lạt trù phú ăn kèm món lẩu nóng trong không khí se lạnh buổi tối
+ An Sơn Hồ - Sở hữu một không gian rộng, yên tĩnh với nhiều dãy nhà chòi lợp lá. Hồ cá với số lượng cá trong hồ nhiều, phong phú và rải rác khắp hồ đã làm nên một khu ẩm thực sinh thái vô cùng đặc sắc cho An Sơn Hồ
+ Mê Linh Coffee Garden: Được thiết kế theo một kiến trúc mở không cầu kì như những quán khác. Bao quanh khu vực là rừng cà phê xanh mướt, Quý khách sẽ được hoà mình vào thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành của Đà Lạt

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N3Đ

Khách sạn

Homestay

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 16/06/2023, 14/07/2023, 18/08/2023, 15/09/2023, 20/10/2023, 10/11/2023, 22/12/2023 - Giá: 3.990.000

+ Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thắng cảnh Gành Hang nổi tiếng
+ Lưu giữ kỉ niệm tại Cột Mốc Đảo Phú Quý
+ Tự do tắm biển, thư giãn tại Vịnh Triều Dương xinh đẹp
+ Viếng thăm Đền Thờ Công Chúa Bàn Tranh - Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2015
+ Chùa Linh Sơn - Quần thể thắng cảnh đẹp của huyện Phú Quý
+ Dinh Mộ Thầy - Di tích mang nhiều dấu ấn có giá trị về văn hóa và lịch sử
+ Phong Điện Gió - Nơi du khách có thể tận hưởng sự mát mẻ đến từ gió biển

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 18/06/2023 - Giá: 6.490.000

+ Tham quan Eo Gió - một ghềnh đá quanh năm lộng gió. Đứng trên Eo Gió, phóng tầm mắt ra xa, quý khách chiêm ngưỡng bao quát cả vùng biển bao la rộng lớn, đắm say lòng người và đây được mệnh danh nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam
+ Bãi Xép – nơi có cảnh quay trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” với cánh đồng cỏ xanh ngút cùng bờ biển trong xanh thơ mộng
+ Bãi Dứa để lặn ngắm san hô và tham gia các trò chơi trên biển đặc sắc
+ Bãi Kỳ Co, nơi có dải cát vàng mềm mại uốn lượn ôm lấy biển, với làn nước trong xanh, là một trong những Bãi biển đẹp nhất Việt Nam 
+ Gành Đá Đĩa – độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Được đánh giá là một trong những báu vật thiên nhiên ban tặng cho Phú Yên không nơi nào có được.
+ Nhà thờ Mằng Lăng là nơi sinh của Chân phước Anrê Phú Yên, một trong những vị tử đạo bổn mạng của giới trẻ Công giáo
+ Băng qua Cầu Thị Nại - một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
+ Bãi Xép - Ghềnh Ông - Một bãi biển tuyệt vời, duyên dáng đến ngỡ ngàng. Những bãi đá đen tuyền xếp ven bờ biển tạo nên hình hài đa sắc màu của thiên nhiên hoang sơ
+ Ghềnh Ráng Tiên Sa – dốc Mộng Cầm, đồi Thi Nhân, viếng mộ Hàn Mặc Tử, Bãi tắm Hoàng Hậu, bãi tắm Tiên Sa

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2D

Khách sạn

Virgo 5*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 18/06/2023, 25/06/2023, 02/07/2023, 09/07/2023, 30/07/2023, 06/08/2023, 27/08/2023, 17/09/2023, 15/10/2023, 19/11/2023, 10/12/2023 - Giá: 4.990.000

+ Lưu trú tại khách sạn đẳng cấp VIRGO HOTEL 5* vị trí trung tâm, tiện ích vượt trội
+ Thư giãn Bùn khoáng nóng I-Resort
+ Viện Hải Dương học
+ Bãi dài bãi biển xanh cát trắng tuyệt đẹp
+ Long Sơn Cổ Tự với tượng Phật cao 18m
+ Tour Trọn Gói: Vận Chuyển, Ăn Uống, Lưu Trú, Vé tham quan, bạn không phải bận tâm bất cứ chi phí nào khác

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

5*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 18/06/2023, 25/06/2023, 02/07/2023, 09/07/2023, 30/07/2023, 06/08/2023, 27/08/2023, 17/09/2023, 15/10/2023, 19/11/2023 - Giá: 5.990.000

+ Lưu trú tại khách sạn đẳng cấp Vinpearl Condotel Beachfront 5* vị trí trung tâm, sát biển, tiện ích vượt trội
+ Tặng ngay Vé vào Công viên Vinwonder với hàng trăm trò chơi mới lạ, đẳng cấp, hấp dẫn,… trị giá 1.100.000Đ
+ Thư giãn Suối Khoáng Nóng I-Resort Nha Trang
+ Long Sơn Cổ Tự với tượng Phật cao 18m.
+ Làng nghề Trường Sơn
+ Tour Trọn Gói: Vận Chuyển, Ăn Uống, Lưu Trú, Vé tham quan, bạn không phải bận tâm bất cứ chi phí nào khác

Chi tiết

Liên hệ

Ý kiến khách hàng về Miền Trung

Thông tin du Lịch Miền Trung

Kinh Nghiệm Du Lịch Miền Trung

Banner VYC
Facebook messenger