VYC logo VYC TRAVEL

Views: 17096

Tên Tour Ngày khởi hành Giá Tour
MIỀN TRUNG XINH ĐẸP PHÚ YÊN - GÀNH ĐÁ ĐĨA - BÃI XÉP - QUY NHƠN - ĐẢO KỲ CO - HÒN KHÔ

07/12/2022

5.490.000

11/12/2022

5.490.000

14/12/2022

5.490.000

18/12/2022

5.490.000

21/12/2022

5.490.000

25/12/2022

5.490.000

28/12/2022

5.490.000

01/01/2023

6.990.000

04/01/2023

6.990.000

08/01/2023

6.990.000

11/01/2023

6.990.000

15/01/2023

6.990.000

18/01/2023

6.990.000

24/01/2023

8.590.000

25/01/2023

8.590.000

26/01/2023

8.590.000

01/02/2023

6.590.000

05/02/2023

6.590.000

08/02/2023

6.590.000

12/02/2023

6.590.000

15/02/2023

6.590.000

19/02/2023

6.590.000

22/02/2023

6.590.000

26/02/2023

6.590.000

01/03/2023

6.590.000

05/03/2023

6.590.000

08/03/2023

6.590.000

12/03/2023

6.590.000

15/03/2023

6.590.000

19/03/2023

6.590.000

22/03/2023

6.590.000

26/03/2023

6.590.000

29/03/2023

6.590.000

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ PHAN THIẾT - ĐẢO PHÚ QUÝ TUYỆT SĂC KỲ QUAN GIỮA TRÙNG DƯƠNG ĐẠI NGÀN

07/12/2022

2.990.000

14/12/2022

2.990.000

21/12/2022

2.990.000

28/12/2022

2.990.000

04/01/2023

2.990.000

11/01/2023

2.990.000

18/01/2023

2.990.000

01/02/2023

2.990.000

08/02/2023

2.990.000

15/02/2023

2.990.000

22/02/2023

2.990.000

01/03/2023

2.990.000

08/03/2023

2.990.000

15/03/2023

2.990.000

22/03/2023

2.990.000

29/03/2023

2.990.000

05/04/2023

2.990.000

12/04/2023

2.990.000

19/04/2023

2.990.000

26/04/2023

2.990.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT - MŨI NÉ RAVENALA BOUTIQUE RESORT 3* GIÁ GỐC 2.490.000 ƯU ĐÃI 500.000VNDKhuyến mãi

07/12/2022

1.990.000

09/12/2022

1.990.000

11/12/2022

1.990.000

14/12/2022

1.990.000

16/12/2022

1.990.000

18/12/2022

1.990.000

21/12/2022

1.990.000

25/12/2022

1.990.000

23/01/2023

3.990.000

24/01/2023

3.990.000

25/01/2023

3.990.000

26/01/2023

3.990.000

CHƯƠNG TRÌNH NINH THUẬN - PHAN RANG - CỔ THẠCH - CÁNH ĐỒNG MUỐI - VƯỜN NHO - HÒN CÒ RESORT - CÀ NÁKhuyến mãi

07/12/2022

1.990.000

11/12/2022

1.990.000

14/12/2022

1.990.000

18/12/2022

1.990.000

21/12/2022

1.990.000

25/12/2022

1.990.000

28/12/2022

1.990.000

04/01/2023

2.190.000

08/01/2023

2.190.000

11/01/2023

2.190.000

15/01/2023

2.190.000

18/01/2023

2.190.000

23/01/2023

3.890.000

24/01/2023

3.890.000

25/01/2023

3.890.000

26/01/2023

3.890.000

27/01/2023

3.890.000

01/02/2023

2.190.000

05/02/2023

2.190.000

08/02/2023

2.190.000

08/02/2023

2.190.000

12/02/2023

2.190.000

15/02/2023

2.190.000

19/02/2023

2.190.000

22/02/2023

2.190.000

26/02/2023

2.190.000

01/03/2023

2.190.000

05/03/2023

2.190.000

08/03/2023

2.190.000

12/03/2023

2.190.000

15/03/2023

2.190.000

19/03/2023

2.190.000

22/03/2023

2.190.000

26/03/2023

2.190.000

29/03/2023

2.190.000

05/04/2023

2.190.000

09/04/2023

2.190.000

12/04/2023

2.190.000

16/04/2023

2.190.000

19/04/2023

2.190.000

23/04/2023

2.190.000

26/04/2023

2.190.000

30/04/2023

2.190.000

CHƯƠNG TRÌNH NINH CHỮ VĨNH HY HANG RÁI - CUNG ĐƯỜNG BIỂN ĐẸP NHẤT VIỆT NAM - RUỘNG MUỐI - PO KLONG GARAI - HOÀN MỸ RESORT NINH CHỮ 4 SAOKhuyến mãi

07/12/2022

2.990.000

09/12/2022

3.190.000

14/12/2022

2.990.000

16/12/2022

3.190.000

21/12/2022

2.990.000

23/12/2022

3.190.000

28/12/2022

2.990.000

24/01/2023

4.890.000

25/01/2023

4.890.000

26/01/2023

4.890.000

CHƯƠNG TRÌNH PHAN THIẾT - MŨI NÉ NGHỈ DƯỠNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG VYC TRAVEL TOUR PHAN THIẾT - MŨI NÉ - TẮM BÙN KHOÁNG - CHÙA THIỆN QUANG - ĐỒI CÁT HỒNG ĐẲNG CẤP RESORT SÀI GÒN - MŨI NÉ 4*Khuyến mãi

07/12/2022

2.390.000

11/12/2022

2.390.000

14/12/2022

2.390.000

18/12/2022

2.390.000

21/12/2022

2.390.000

25/12/2022

2.390.000

28/12/2022

2.390.000

04/01/2023

2.390.000

08/01/2023

2.390.000

11/01/2023

2.390.000

15/01/2023

2.390.000

21/01/2023

3.790.000

29/01/2023

3.790.000

01/02/2023

2.390.000

05/02/2023

2.390.000

08/02/2023

2.390.000

12/02/2023

2.390.000

15/02/2023

2.390.000

19/02/2023

2.390.000

22/02/2023

2.390.000

26/02/2023

2.390.000

01/03/2023

2.390.000

05/03/2023

2.390.000

08/03/2023

2.390.000

12/03/2023

2.390.000

15/03/2023

2.390.000

19/03/2023

2.390.000

22/03/2023

2.390.000

26/03/2023

2.390.000

29/03/2023

2.390.000

02/04/2023

2.390.000

05/04/2023

2.390.000

09/04/2023

2.390.000

12/04/2023

2.390.000

16/04/2023

2.390.000

19/04/2023

2.390.000

23/04/2023

2.390.000

26/04/2023

2.390.000

30/04/2023

2.390.000

03/05/2023

2.390.000

07/05/2023

2.390.000

10/05/2023

2.390.000

14/05/2023

2.390.000

17/05/2023

2.390.000

21/05/2023

2.390.000

24/05/2023

2.390.000

28/05/2023

2.390.000

31/05/2023

2.390.000

04/06/2023

2.390.000

07/06/2023

2.390.000

11/06/2023

2.390.000

14/06/2023

2.390.000

18/06/2023

2.390.000

21/06/2023

2.390.000

25/06/2023

2.390.000

28/06/2023

2.390.000

CHƯƠNG TRÌNH LAGI – HOLA BEACH – HOÀNG HÔN KÊ GÀ - DINH THẦY THÍM – KDL CÁP TREO TÀ CÚ HÒN BÀ LAGI RESORT 3*Khuyến mãi

07/12/2022

1.990.000

11/12/2022

1.990.000

14/12/2022

1.990.000

18/12/2022

1.990.000

21/12/2022

1.990.000

25/12/2022

1.990.000

28/12/2022

1.990.000

19/01/2023

3.890.000

20/01/2023

3.490.000

20/01/2023

3.890.000

20/01/2023

3.890.000

23/01/2023

3.590.000

24/01/2023

3.490.000

24/01/2023

3.590.000

25/01/2023

3.490.000

25/01/2023

3.590.000

26/01/2023

3.490.000

26/01/2023

3.590.000

28/01/2023

3.490.000

29/01/2023

3.490.000

29/01/2023

3.890.000

01/02/2023

2.290.000

05/02/2023

2.290.000

08/02/2023

2.290.000

12/02/2023

2.290.000

15/02/2023

2.290.000

19/02/2023

2.290.000

22/02/2023

2.290.000

26/02/2023

2.290.000

01/03/2023

2.290.000

05/03/2023

2.290.000

08/03/2023

2.290.000

12/03/2023

2.290.000

15/03/2023

2.290.000

19/03/2023

2.290.000

22/03/2023

2.290.000

26/03/2023

2.290.000

29/03/2023

2.290.000

02/04/2023

2.290.000

05/04/2023

2.290.000

09/04/2023

2.290.000

12/04/2023

2.290.000

16/04/2023

2.290.000

19/04/2023

2.290.000

23/04/2023

2.290.000

26/04/2023

2.290.000

03/05/2023

2.290.000

07/05/2023

2.290.000

10/05/2023

2.290.000

14/05/2023

2.290.000

17/05/2023

2.290.000

21/05/2023

2.290.000

24/05/2023

2.290.000

28/05/2023

2.290.000

31/05/2023

2.290.000

04/06/2023

2.290.000

07/06/2023

2.290.000

07/06/2023

2.290.000

11/06/2023

2.290.000

14/06/2023

2.290.000

18/06/2023

2.290.000

21/06/2023

2.290.000

25/06/2023

2.290.000

28/06/2023

2.290.000

CHƯƠNG TRÌNH PHAN THIẾT - MŨI NÉ NGHỈ DƯỠNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG VYC TRAVEL TOUR PHAN THIẾT - MŨI NÉ - BÀU TRẮNG ĐẲNG CẤP MUINE BAY RESORT 4* GIÁ GÓC 3.190.000 GIẢM NGAY 500.000/KHÁCHKhuyến mãi

07/12/2022

2.690.000

11/12/2022

2.690.000

14/12/2022

2.690.000

18/12/2022

2.690.000

21/12/2022

2.690.000

25/12/2022

2.690.000

28/12/2022

2.690.000

04/01/2023

2.690.000

08/01/2023

2.690.000

11/01/2023

2.690.000

15/01/2023

2.690.000

18/01/2023

2.690.000

19/01/2023

3.490.000

23/01/2023

3.490.000

25/01/2023

3.490.000

27/01/2023

3.490.000

29/01/2023

3.490.000

29/01/2023

3.490.000

01/02/2023

2.690.000

01/02/2023

2.690.000

05/02/2023

2.690.000

08/02/2023

2.690.000

12/02/2023

2.690.000

15/02/2023

2.690.000

19/02/2023

2.690.000

22/02/2023

2.690.000

26/02/2023

2.690.000

05/03/2023

2.690.000

08/03/2023

2.690.000

12/03/2023

2.690.000

15/03/2023

2.690.000

19/03/2023

2.690.000

22/03/2023

2.690.000

26/03/2023

2.690.000

29/03/2023

2.690.000

02/04/2023

2.690.000

05/04/2023

2.690.000

09/04/2023

2.690.000

12/04/2023

2.690.000

16/04/2023

2.690.000

19/04/2023

2.690.000

23/04/2023

2.690.000

26/04/2023

2.690.000

30/04/2023

2.690.000

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT - MŨI NÉ - ĐẲNG CẤP NGHỈ DƯỠNG HOÀNG NGỌC RESORT 4 SAOHOT

07/12/2022

2.690.000

09/12/2022

2.890.000

11/12/2022

2.690.000

14/12/2022

2.690.000

16/12/2022

2.890.000

18/12/2022

2.690.000

21/12/2022

2.690.000

23/12/2022

2.890.000

25/12/2022

2.690.000

28/12/2022

2.690.000

04/01/2023

2.890.000

06/01/2023

3.090.000

08/01/2023

2.890.000

11/01/2023

2.890.000

13/01/2023

3.090.000

15/01/2023

2.890.000

19/01/2023

2.890.000

29/01/2023

2.890.000

01/02/2023

2.890.000

03/02/2023

3.090.000

05/02/2023

2.890.000

08/02/2023

2.890.000

10/02/2023

3.090.000

12/02/2023

2.890.000

15/02/2023

2.890.000

17/02/2023

3.090.000

19/02/2023

2.890.000

22/02/2023

2.890.000

24/02/2023

3.090.000

26/02/2023

2.890.000

01/03/2023

2.890.000

03/03/2023

3.090.000

05/03/2023

2.890.000

08/03/2023

2.890.000

10/03/2023

3.090.000

12/03/2023

2.890.000

15/03/2023

2.890.000

17/03/2023

3.090.000

19/03/2023

2.890.000

22/03/2023

2.890.000

24/03/2023

3.090.000

26/03/2023

2.890.000

29/03/2023

2.890.000

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - RỪNG DỪA BẢY MẪU - SHOW KÝ ỨC HỘI AN - SUỐI KHOÁNG NÓNG NÚI THẦN TÀI - ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY HOT

07/12/2022

5.290.000

11/12/2022

5.290.000

14/12/2022

5.290.000

18/12/2022

5.290.000

21/12/2022

5.290.000

25/12/2022

5.290.000

28/12/2022

5.290.000

01/01/2023

7.390.000

04/01/2023

7.390.000

08/01/2023

7.390.000

15/01/2023

7.390.000

25/01/2023

8.990.000

26/01/2023

8.990.000

01/02/2023

5.890.000

05/02/2023

5.890.000

08/02/2023

5.890.000

12/02/2023

5.890.000

15/02/2023

5.890.000

19/02/2023

5.890.000

22/02/2023

5.890.000

26/02/2023

5.890.000

01/03/2023

5.890.000

05/03/2023

5.890.000

08/03/2023

5.890.000

12/03/2023

5.890.000

15/03/2023

5.890.000

19/03/2023

5.890.000

22/03/2023

5.890.000

26/03/2023

5.890.000

29/03/2023

5.890.000

02/04/2023

5.890.000

05/04/2023

5.890.000

09/04/2023

5.890.000

12/04/2023

5.890.000

16/04/2023

5.890.000

19/04/2023

5.890.000

23/04/2023

5.890.000

26/04/2023

5.890.000

30/04/2023

5.890.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THƯỢNG SƠN HẠ THỦY - CASA MAYA BÃI KINH – NHA TRANG - BÙN KHOÁNG I-RESORT – KHÁNH SƠN – THÁC TÀ GỤ TÔ HẠP – ĐÀ LẠT – AN SƠN HỒ - MÊ LINH COFFEE GARDEN

07/12/2022

4.490.000

15/12/2022

4.490.000

21/12/2022

4.490.000

04/01/2023

4.490.000

11/01/2023

4.490.000

01/02/2023

4.490.000

08/02/2023

4.490.000

15/02/2023

4.490.000

22/02/2023

4.490.000

01/03/2023

4.490.000

08/03/2023

4.490.000

15/03/2023

4.490.000

22/03/2023

4.490.000

05/04/2023

4.490.000

12/04/2023

4.490.000

19/04/2023

4.490.000

26/04/2023

4.490.000

TOUR NHA TRANG CAO CẤP - KHÁCH SẠN ĐẲNG CẤP VIRGO 5* - BÃI DÀI – BÙN KHOÁNG NÓNG I-RESORT - VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC - LONG SƠN TỰKhuyến mãi

08/12/2022

3.290.000

10/12/2022

3.290.000

15/12/2022

3.290.000

17/12/2022

3.290.000

22/12/2022

3.290.000

24/12/2022

3.290.000

05/01/2023

3.290.000

07/01/2023

3.290.000

12/01/2023

3.290.000

14/01/2023

3.290.000

24/01/2023

4.490.000

25/01/2023

4.490.000

26/01/2023

4.490.000

02/02/2023

3.290.000

04/02/2023

3.290.000

09/02/2023

3.290.000

11/02/2023

3.290.000

16/02/2023

3.290.000

18/02/2023

3.290.000

23/02/2023

3.290.000

25/02/2023

3.290.000

02/03/2023

3.290.000

04/03/2023

3.290.000

09/03/2023

3.290.000

11/03/2023

3.290.000

16/03/2023

3.290.000

18/03/2023

3.290.000

23/03/2023

3.290.000

25/03/2023

3.290.000

01/04/2023

3.290.000

06/04/2023

3.290.000

08/04/2023

3.290.000

13/04/2023

3.290.000

15/04/2023

3.290.000

20/04/2023

3.290.000

22/04/2023

3.290.000

27/04/2023

3.290.000

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC TỎI LÝ SƠN - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TRIỆU NĂM - QUẢNG NGÃI

09/12/2022

2.990.000

14/12/2022

2.990.000

18/12/2022

2.990.000

27/12/2022

2.990.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MIỀN TRUNG 2023 ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM

10/12/2022

3.050.000

17/12/2022

3.050.000

24/12/2022

3.050.000

31/12/2022

3.050.000

05/01/2023

3.050.000

07/01/2023

3.050.000

12/01/2023

3.050.000

14/01/2023

3.050.000

28/01/2023

3.050.000

02/02/2023

3.050.000

04/02/2023

3.050.000

09/02/2023

3.050.000

11/02/2023

3.050.000

16/02/2023

3.050.000

18/02/2023

3.050.000

23/02/2023

3.050.000

25/02/2023

3.050.000

02/03/2023

3.050.000

04/03/2023

3.050.000

09/03/2023

3.050.000

11/03/2023

3.050.000

16/03/2023

3.050.000

18/03/2023

3.050.000

23/03/2023

3.050.000

25/03/2023

3.050.000

30/03/2023

3.050.000

DU LỊCH ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ - HỘI AN – BÀ NÀ - CẦU VÀNG – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

10/12/2022

4.200.000

17/12/2022

4.200.000

24/12/2022

4.200.000

31/12/2022

4.200.000

04/01/2023

4.200.000

07/01/2023

4.200.000

11/01/2023

4.200.000

14/01/2023

4.200.000

01/02/2023

4.200.000

04/02/2023

4.200.000

08/02/2023

4.200.000

11/02/2023

4.200.000

15/02/2023

4.200.000

18/02/2023

4.200.000

22/02/2023

4.200.000

25/02/2023

4.200.000

04/03/2023

4.200.000

08/03/2023

4.200.000

11/03/2023

4.200.000

15/03/2023

4.200.000

18/03/2023

4.200.000

22/03/2023

4.200.000

25/03/2023

4.200.000

29/03/2023

4.200.000

05/04/2023

4.200.000

08/04/2023

4.200.000

12/04/2023

4.200.000

15/04/2023

4.200.000

19/04/2023

4.200.000

22/04/2023

4.200.000

26/04/2023

4.200.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MIỀN TRUNG 2023 ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

11/12/2022

3.950.000

18/12/2022

3.950.000

25/12/2022

3.950.000

01/01/2023

3.950.000

05/01/2023

3.950.000

08/01/2023

3.950.000

12/01/2023

3.950.000

15/01/2023

3.950.000

19/01/2023

3.950.000

22/01/2023

3.950.000

26/01/2023

3.950.000

29/01/2023

3.950.000

02/02/2023

3.950.000

05/02/2023

3.950.000

09/02/2023

3.950.000

12/02/2023

3.950.000

16/02/2023

3.950.000

19/02/2023

3.950.000

23/02/2023

3.950.000

26/02/2023

3.950.000

02/03/2023

3.950.000

05/03/2023

3.950.000

09/03/2023

3.950.000

12/03/2023

3.950.000

16/03/2023

3.950.000

19/03/2023

3.950.000

23/03/2023

3.950.000

26/03/2023

3.950.000

30/03/2023

3.950.000

02/04/2023

3.950.000

06/04/2023

3.950.000

09/04/2023

3.950.000

13/04/2023

3.950.000

16/04/2023

3.950.000

20/04/2023

3.950.000

23/04/2023

3.950.000

27/04/2023

3.950.000

30/04/2023

3.950.000

TOUR NHA TRANG CAO CẤP ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY - KHÁCH SẠN ĐẲNG CẤP VIRGO 5* - BÃI DÀI – BÙN KHOÁNG NÓNG I-RESORT - VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC - LONG SƠN TỰ

11/12/2022

4.490.000

18/12/2022

4.490.000

25/12/2022

4.490.000

04/01/2023

4.490.000

08/01/2023

4.490.000

11/01/2023

4.490.000

15/01/2023

4.490.000

18/01/2023

4.490.000

24/01/2023

7.890.000

25/01/2023

7.890.000

26/01/2023

7.890.000

29/01/2023

4.490.000

01/02/2023

4.490.000

05/02/2023

4.490.000

08/02/2023

4.490.000

12/02/2023

4.490.000

15/02/2023

4.490.000

19/02/2023

4.490.000

22/02/2023

4.490.000

26/02/2023

4.490.000

01/03/2023

4.490.000

05/03/2023

4.490.000

08/03/2023

4.490.000

12/03/2023

4.490.000

15/03/2023

4.490.000

19/03/2023

4.490.000

22/03/2023

4.490.000

26/03/2023

4.490.000

29/03/2023

4.490.000

02/04/2023

4.490.000

05/04/2023

4.490.000

09/04/2023

4.490.000

12/04/2023

4.490.000

16/04/2023

4.490.000

19/04/2023

4.490.000

23/04/2023

4.490.000

26/04/2023

4.490.000

30/04/2023

4.490.000

TOUR NHA TRANG VUI CHƠI GIẢI TRÍ VINWONDER - ĐẢO HÒN TRE – THUỶ CUNG - TATA SHOW – I RESORT – THÁP BÀ PONAGAR ĐẲNG CẤP VINPEARL BEACHFRONT 5 SAO - ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY

11/12/2022

5.290.000

18/12/2022

5.290.000

25/12/2022

5.290.000

24/01/2023

11.990.000

25/01/2023

11.990.000

26/01/2023

11.990.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TANYOLI MŨI DINH - VĨNH HY - CASA MAYA BÃI KINH - BÌNH LẬP - BÌNH TIÊN - THƯỞNG THỨC HẢI SẢN - DẠO CUNG ĐƯỜNG BIỂN ĐẸP NHẤT VIỆT NAM

11/12/2022

3.690.000

18/12/2022

3.690.000

25/12/2022

3.690.000

TOUR QUY NHƠN – KỲ CO – EO GIÓ – KHU DÃ NGOẠI TRUNG LƯƠNG NHÀ THỜ MẰNG LĂNG – BÃI XÉP – GHỀNH ĐÁ ĐĨA

12/12/2022

6.590.000

19/12/2022

6.590.000

26/12/2022

6.590.000

02/01/2023

8.290.000

09/01/2023

8.290.000

16/01/2023

8.290.000

24/01/2023

9.890.000

25/01/2023

9.890.000

26/01/2023

9.890.000

06/02/2023

7.890.000

13/02/2023

7.890.000

20/02/2023

7.890.000

06/03/2023

7.890.000

13/03/2023

7.890.000

20/03/2023

7.890.000

27/03/2023

7.890.000

TOUR NGHỈ DƯỠNG PHAN THIẾT MŨI NÉ - BÀU TRẮNG RESORT LE VIVA 4 SAO ƯU ĐÃI 500,000 KHÁCH HÀNG TRÊN 50 TUỔI Khuyến mãi

13/12/2022

2.690.000

20/12/2022

2.690.000

27/12/2022

2.690.000

04/01/2023

2.690.000

06/01/2023

2.890.000

08/01/2023

2.690.000

09/01/2023

2.690.000

11/01/2023

2.690.000

13/01/2023

2.890.000

15/01/2023

2.690.000

16/01/2023

2.690.000

18/01/2023

2.690.000

20/01/2023

2.990.000

22/01/2023

2.990.000

26/01/2023

2.990.000

27/01/2023

2.990.000

28/01/2023

2.990.000

30/01/2023

2.690.000

01/02/2023

2.690.000

03/02/2023

2.890.000

06/02/2023

2.690.000

08/02/2023

2.690.000

10/02/2023

2.890.000

12/02/2023

2.690.000

13/02/2023

2.690.000

15/02/2023

2.690.000

17/02/2023

2.890.000

19/02/2023

2.690.000

20/02/2023

2.690.000

22/02/2023

2.690.000

24/02/2023

2.890.000

26/02/2023

2.690.000

27/02/2023

2.690.000

01/03/2023

2.690.000

03/03/2023

2.890.000

05/03/2023

2.690.000

06/03/2023

2.690.000

08/03/2023

2.690.000

10/03/2023

2.890.000

12/03/2023

2.690.000

13/03/2023

2.690.000

15/03/2023

2.690.000

17/03/2023

2.890.000

19/03/2023

2.690.000

20/03/2023

2.690.000

22/03/2023

2.690.000

24/03/2023

2.890.000

26/03/2023

2.690.000

27/03/2023

2.690.000

29/03/2023

2.690.000

02/04/2023

2.690.000

03/04/2023

2.690.000

05/04/2023

2.690.000

07/04/2023

2.890.000

09/04/2023

2.690.000

10/04/2023

2.690.000

12/04/2023

2.690.000

14/04/2023

2.890.000

16/04/2023

2.690.000

17/04/2023

2.690.000

19/04/2023

2.690.000

21/04/2023

2.890.000

23/04/2023

2.690.000

24/04/2023

2.690.000

26/04/2023

2.690.000

28/04/2023

2.890.000

30/04/2023

2.890.000

03/05/2023

2.690.000

05/05/2023

2.690.000

05/05/2023

2.890.000

07/05/2023

2.690.000

08/05/2023

2.690.000

10/05/2023

2.690.000

12/05/2023

2.890.000

14/05/2023

2.690.000

15/05/2023

2.690.000

17/05/2023

2.690.000

19/05/2023

2.690.000

19/05/2023

2.890.000

21/05/2023

2.690.000

22/05/2023

2.690.000

24/05/2023

2.690.000

26/05/2023

2.890.000

28/05/2023

2.690.000

29/05/2023

2.690.000

31/05/2023

2.690.000

02/06/2023

2.890.000

04/06/2023

2.690.000

05/06/2023

2.690.000

07/06/2023

2.690.000

09/06/2023

2.890.000

11/06/2023

2.690.000

12/06/2023

2.690.000

14/06/2023

2.690.000

16/06/2023

2.890.000

18/06/2023

2.690.000

19/06/2023

2.690.000

21/06/2023

2.690.000

23/06/2023

2.890.000

25/06/2023

2.690.000

26/06/2023

2.690.000

28/06/2023

2.690.000

30/06/2023

2.890.000

CHƯƠNG TRÌNH TOUR MIỀN TRUNG ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ - RỪNG DỪA BẢY MẪU - TẮM BÙN KHOÁNG KARAWA MỸ AN ONSEN 5* - KINH THÀNH HUẾ - ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAYHOT

01/01/2023

7.790.000

03/01/2023

7.790.000

08/01/2023

7.790.000

15/01/2023

7.790.000

23/01/2023

10.090.000

24/01/2023

10.090.000

25/01/2023

10.090.000

05/02/2023

6.290.000

07/02/2023

6.290.000

12/02/2023

6.290.000

14/02/2023

6.290.000

19/02/2023

6.290.000

21/02/2023

6.290.000

26/02/2023

6.290.000

28/02/2023

6.290.000

05/03/2023

6.290.000

07/03/2023

6.290.000

12/03/2023

6.290.000

14/03/2023

6.290.000

19/03/2023

6.290.000

21/03/2023

6.290.000

26/03/2023

6.290.000

28/03/2023

6.290.000

02/04/2023

6.290.000

04/04/2023

6.290.000

09/04/2023

6.290.000

11/04/2023

6.290.000

16/04/2023

6.290.000

18/04/2023

6.290.000

23/04/2023

6.290.000

25/04/2023

6.290.000

30/04/2023

6.290.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MIỀN TRUNG 2023 ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - BÀ NÀ 3N2Đ

01/01/2023

2.750.000

06/01/2023

2.750.000

08/01/2023

2.750.000

13/01/2023

2.750.000

22/01/2023

2.750.000

29/01/2023

2.750.000

03/02/2023

2.750.000

05/02/2023

2.750.000

10/02/2023

2.750.000

12/02/2023

2.750.000

17/02/2023

2.750.000

19/02/2023

2.750.000

24/02/2023

2.750.000

26/02/2023

2.750.000

03/03/2023

2.750.000

05/03/2023

2.750.000

10/03/2023

2.750.000

12/03/2023

2.750.000

17/03/2023

2.750.000

19/03/2023

2.750.000

24/03/2023

2.750.000

26/03/2023

2.750.000

31/03/2023

2.750.000

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - RỪNG DỪA BẢY MẪU - SUỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI - ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY VÀ CÁP TREO - ĐẲNG CẤP KHÁCH SẠN 3 SAO & 4 SAOHOT

24/01/2023

10.949.000

25/01/2023

10.949.000

26/01/2023

10.949.000

Xem thêm Miền Trung

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

4* & 5*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 5.490.000 01/01/2023, 04/01/2023, 08/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 18/01/2023 - Giá: 6.990.000 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 8.590.000 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023 - Giá: 6.590.000

+ Tham quan Eo Gió - một ghềnh đá quanh năm lộng gió. Đứng trên Eo Gió, phóng tầm mắt ra xa, quý khách chiêm ngưỡng bao quát cả vùng biển bao la rộng lớn, đắm say lòng người và đây được mệnh danh nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam
+ Bãi Xép – nơi có cảnh quay trong bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” với cánh đồng cỏ xanh ngút cùng bờ biển trong xanh thơ mộng
+ Bãi Dứa để lặn ngắm san hô và tham gia các trò chơi trên biển đặc sắc
+ Bãi Kỳ Co, nơi có dải cát vàng mềm mại uốn lượn ôm lấy biển, với làn nước trong xanh, là một trong những Bãi biển đẹp nhất Việt Nam 
+ Gành Đá Đĩa – độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Được đánh giá là một trong những báu vật thiên nhiên ban tặng cho Phú Yên không nơi nào có được.
+ Nhà thờ Mằng Lăng là nơi sinh của Chân phước Anrê Phú Yên, một trong những vị tử đạo bổn mạng của giới trẻ Công giáo
+ Băng qua Cầu Thị Nại - một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
+ Bãi Xép - Ghềnh Ông - Một bãi biển tuyệt vời, duyên dáng đến ngỡ ngàng. Những bãi đá đen tuyền xếp ven bờ biển tạo nên hình hài đa sắc màu của thiên nhiên hoang sơ
+ Ghềnh Ráng Tiên Sa – dốc Mộng Cầm, đồi Thi Nhân, viếng mộ Hàn Mặc Tử, Bãi tắm Hoàng Hậu, bãi tắm Tiên Sa

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N3Đ

Khách sạn

Khách sạn Biển Đông

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 14/12/2022, 21/12/2022, 28/12/2022, 04/01/2023, 11/01/2023, 18/01/2023, 01/02/2023, 08/02/2023, 15/02/2023, 22/02/2023, 01/03/2023, 08/03/2023, 15/03/2023, 22/03/2023, 29/03/2023, 05/04/2023, 12/04/2023, 19/04/2023, 26/04/2023 - Giá: 2.990.000

+ Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thắng cảnh Gành Hang nổi tiếng
+ Lưu giữ kỉ niệm tại Cột Mốc Đảo Phú Quý
+ Tự do tắm biển, thư giãn tại Vịnh Triều Dương xinh đẹp
+ Viếng thăm Đền Thờ Công Chúa Bàn Tranh - Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2015
+ Chùa Linh Sơn - Quần thể thắng cảnh đẹp của huyện Phú Quý
+ Dinh Mộ Thầy - Di tích mang nhiều dấu ấn có giá trị về văn hóa và lịch sử
+ Phong Điện Gió - Nơi du khách có thể tận hưởng sự mát mẻ đến từ gió biển

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Ravenala Boutique 3*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 09/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 16/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022 - Giá: 1.990.000 23/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 3.990.000

+ ƯU ĐÃI 500.000VNĐ/ NGƯỜI CHO KHÁCH TỪ 50 TUỔI HOẶC NHÓM TỪ 4 KHÁCH TRỞ LÊN ===> GIÁ CHỈ CÒN 1.990.000VNĐ
+ Nghỉ dưỡng tại RAVENALA BOUTIQUE RESORT với các hoạt động thư giãn nhẹ nhàng như: tắm nắng, đọc sách, nhâm nhi cà phê, ngồi thiền, tập yoga.
+ Resort nằm tại vị trí đắc địa, trên con đường trung tâm Nguyễn Đình Chiểu, sở hữu bãi biển riêng với thiết kế tinh tế, hồ bơi hướng biển tràn bờ thời thượng, không gian rợp bóng cây xanh mát.
+ Resort đạt Top 1 Doanh thu Tăng trưởng Ấn tượng nhất năm 2019 từ trang đặt phòng khách sạn uy tín Quốc tế Booking.com và được đánh giá xuất sắc trên Chuyên trang đánh giá phòng độc lập uy tín hàng đầu thế giới - Trip Advisor.
+ Duy nhất đối với tour trọn gói 3N2Đ (bao gồm các bữa ăn trưa, ăn tối và xe di chuyển) độc quyền từ VYC Travel, GIÁ CHỈ CÒN: 1.990.000VNĐ
+ Thưởng thức các bữa ăn được thiết kế đặc biệt tốt cho sức khỏe, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nước trái cây miễn phí mỗi ngày.
+ Cơ hội tốt nhất để báo hiếu bậc sinh thành trong một tour du lich trọn gói và đầy ý nghĩa.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Hòn Cò - Cà Ná 3*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 1.990.000 04/01/2023, 08/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 18/01/2023, 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023, 16/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 26/04/2023, 30/04/2023 - Giá: 2.190.000 23/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023, 27/01/2023 - Giá: 3.890.000

+ Ưu đãi ngay 500.000 VNĐ / Khách cho khách hàng từ 50 Tuổi hoặc Nhóm đăng ký đông từ 4 khách trở lên. Chỉ Còn 2.890.000
+ Bãi biển ở Cổ Thạch là một quần thể đá và cát với những bãi đá gồm nhiều loại đá nhỏ, tròn, dẹp, nhiều màu sắc nên được người dân địa phương gọi là đá bảy màu.
+ Hòn Cò Resort – Cà Ná với quy mô 111 phòng tọa lạc ngay eo biển Cà Ná tuyệt đẹp của tỉnh Ninh Thuận
+ Cánh đồng muối rộng đến hàng chục héc ta chạy dài càng thêm sống động với vẻ đẹp lao động của người diêm dân, bên những ụ muối, những ô ruộng đẫm nước.
+ Vườn Nho: Ninh Thuận được ưu đãi cho điều kiện khí hậu thích hợp với cây nho, loài cây được mệnh danh là “Nữ Hoàng” trong các cây trồng tại Ninh Thuận
+ Làng Gốm Bàu Trúc: Bàu Trúc là làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với sản phẩm gốm thủ công và kỹ thuật nung gốm độc đáo, gốm Bàu Trúc được như những sản phẩm “ấm bàn tay con người” nhất với đặc trưng riêng mang đậm nét văn hóa Chăm không lẫn với gốm nơi khác.
+ "Vườn Đá Bạc" - nét độc đáo được thiên nhiên ban tặng riêng cho Hòn Cò Resort – Cà Ná, trải nghiệm chênh vênh trên biển với chiếc thuyền thúng nhỏ xinh.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Hoàn Mỹ Resort 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 14/12/2022, 21/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 2.990.000 09/12/2022, 16/12/2022, 23/12/2022 - Giá: 3.190.000 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 4.890.000

+ Giảm ngay 500.000 VNĐ cho khách hàng trên từ 50 tuổi trở lên chỉ còn 2.990.000 VNĐ GIÁ GỐC 3.490.000

+ Hoặc nếu nhóm đăng ký từ 4 người lớn trở lên không phân biệt tuổi giảm ngay 500.000/Người. Trẻ em theo cùng giảm còn 2.200.000 / Trẻ từ 5-10 tuổi

+ Hoàn Mỹ Ninh Chữ Resort 4* - điểm nhấn mới tọa lạc tại bãi biển Ninh Chữ tuyệt đẹp không thể bỏ qua. Resort mới đưa vào hoạt động năm 2021, tiện nghi, cơ sở vật chất tốt. Du khách thỏa sức hòa mình vào làn nước trong xanh và dạo chơi bên bờ cát. Hoặc Quý khách có thể thư giãn tắm hồ bơi của Resort. 

+ Hang Rái – với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và độc đáo. Những hòn đá nhiều hình thù xếp chồng lên nhau tạo ra vô số hang động lớn nhỏ đẹp mắt, kỳ thú, tựa như thác nước trên đại dương.

+ Vịnh Vĩnh Hy - một vịnh biển đẹp và nổi tiếng miền Trung nước ta, thắng cảnh không thể bỏ qua khi đến với vùng đất Ninh Thuận, trải nghiệm đi tàu đáy kính ngắm nhìn cá và san hô, tàu sẽ đi dạo một vòng Vịnh Vĩnh Hy, Mũi Đầu Cá Heo, Hang Yến, Núi Đá, Vườn Quốc Gia Núi Chúa, các khu vực có san hô đẹp, đi qua khu Amanoi Resort,...

+ Dùng bữa trưa với các loại hải sản tươi ngon tại nhà bè trên Vịnh Vĩnh Hy.

+ Cung đường biển đẹp nhất Việt Nam với một bên là núi một bên là các bãi tắm cát trắng, nước biển trong xanh tuyệt đẹp.

+ Po Klong Garai - tên gọi chung cho một cụm tháp Chàm hùng vĩ và đẹp nhất còn lại ở Việt Nam, phụng thờ vua Po Klong Garai, đây được xem là di tích quốc gia đặc biệt, điểm đến không thể bỏ qua khi đến Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

+ Vườn Nho: Ninh Thuận được ưu đãi cho điều kiện khí hậu thích hợp với cây nho, loài cây được mệnh danh là “Nữ Hoàng” trong các cây trồng tại Ninh Thuận.

+ Cánh đồng muối rộng đến hàng chục héc ta chạy dài càng thêm sống động với vẻ đẹp lao động của người diêm dân, bên những ụ muối, những ô ruộng đẫm nước

+ Vườn Măng Tây công nghệ cao: Giữa vùng đất khô hạn nắng và gió, những vùng đất cát khắc nghiệt, lại được phủ xanh bởi những bụi măng tây xanh rì.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Resort Sài Gòn - Mũi Né 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022, 04/01/2023, 08/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 02/04/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023, 16/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 26/04/2023, 30/04/2023, 03/05/2023, 07/05/2023, 10/05/2023, 14/05/2023, 17/05/2023, 21/05/2023, 24/05/2023, 28/05/2023, 31/05/2023, 04/06/2023, 07/06/2023, 11/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023 - Giá: 2.390.000 21/01/2023, 29/01/2023 - Giá: 3.790.000

+ Sài Gòn Mũi Né Resort kết hợp vẻ đẹp thiên nhiên và tiện nghi hiện đại. Đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng dành cho du khách để thoát khỏi cuộc sống ồn ào và tận hưởng những vẻ đẹp tự nhiên. Nơi đây sở hữu đến hơn 600 gốc dừa trong khuôn viên Resort giúp tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp thanh bình mát mẻ bên bờ biển Mũi Né
+ KDL BÀU TRẮNG đến đồi cát trắng, Quý khách có dịp ngắm cảnh những đồi cát rộng trải dài mênh mông.
+ CHÙA THIỆN QUANG tọa lạc tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gần con đường Võ Nguyên Giáp. Đây là một ngôi chùa lớn khang trang và đẹp nhất của Phan Thiết

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Lagi Resort 3*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 1.990.000 19/01/2023, 20/01/2023, 20/01/2023, 29/01/2023 - Giá: 3.890.000 20/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023, 28/01/2023, 29/01/2023 - Giá: 3.490.000 23/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 3.590.000 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 02/04/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023, 16/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 26/04/2023, 03/05/2023, 07/05/2023, 10/05/2023, 14/05/2023, 17/05/2023, 21/05/2023, 24/05/2023, 28/05/2023, 31/05/2023, 04/06/2023, 07/06/2023, 07/06/2023, 11/06/2023, 14/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023, 25/06/2023, 28/06/2023 - Giá: 2.290.000

+ GIÁ GỐC 2.490.000 GIẢM NGAY 500.000 VNĐ/KHÁCH CHO KHÁCH HÀNG TỪ 50 TUỔI HOẶC NHÓM 4 NGƯỜI LỚN CHỈ CÒN 1.990.000/KHÁCH
+ Hòn Bà LaGi Beach Resort 3* là địa điểm mới bình yên mơ mộng với biển xanh, nước trong, cát trắng, ẩm thực phong phú và sự thân thiện hiếu khách cùng nét văn hóa đặc biệt của người dân miền biển.
+ Dinh Thầy Thím một điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng của người dân địa phương và du khách khắp gần xa

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

Muine Bay Resort 4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022, 04/01/2023, 08/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 18/01/2023, 01/02/2023, 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 02/04/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023, 16/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 26/04/2023, 30/04/2023 - Giá: 2.690.000 19/01/2023, 23/01/2023, 25/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 29/01/2023 - Giá: 3.490.000

+ Giảm ngay 500.000 VNĐ cho khách hàng trên từ 50 tuổi trở lên chỉ còn 2.690.000 VNĐ Hoặc nếu nhóm đăng ký từ 4 người lớn trở lên giảm ngay 500.000/Người
+ Muine Bay Resort 4* Tọa lạc ngay vịnh Mũi Né xinh đẹp và trông ra đảo Hòn Lao hoang sơ giữa biển xanh, Muine Bay Resort gồm 212 phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 4 sao được trang bị nội thất hiện đại, sang trọng
+ Du khách thỏa sức tắm biển và dạo chơi bên bờ cát. Hoặc Quý khách có thể thư giãn tại hồ bơi của Resort. Dạo mát trong khuôn viên Muine Bay Resort được bao quanh bởi cây cối xanh ươm, không gian vườn và hồ bơi rộng mênh mông.
+ KDL BÀU TRẮNG đến đồi cát trắng, Quý khách có dịp ngắm cảnh những đồi cát rộng trải dài mênh mông. Nước hồ trong xanh như làm dịu mát những đồi cát trắng tựa sa mạc
+ CHÙA THIỆN QUANG - ngôi chùa lớn khang trang và đẹp bậc nhất của Phan Thiết. Chùa có Chánh điện rất lớn nhiều tầng, khuôn viên rộng lớn.

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

4*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 2.690.000 09/12/2022, 16/12/2022, 23/12/2022, 04/01/2023, 08/01/2023, 11/01/2023, 15/01/2023, 19/01/2023, 29/01/2023, 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023 - Giá: 2.890.000 06/01/2023, 13/01/2023, 03/02/2023, 10/02/2023, 17/02/2023, 24/02/2023, 03/03/2023, 10/03/2023, 17/03/2023, 24/03/2023 - Giá: 3.090.000

+ Giá Gốc 3.190.000 Giảm Ngay 500.000 VNĐ cho khách hàng trên từ 50 tuổi trở lên hoặc nhóm đăng ký từ 4 người lớn trở lên (cuối tuần phụ thu 200.000 VND/ khách)
+ Nghỉ dưỡng 02 đêm tại Hoàng Ngọc Resort 4 sao với không gian xanh và bãi biển dài cuốn hút
+ Tận hưởng dịch vụ tại khu phức hợp với các tiện ích đẳng cấp 4 Sao: Nhà Hàng Water Lily, Elise Spa, Fitness Center, Kids Center, Ocean Bar, Hồ Bơi...
+ Khám phá Bàu Trắng - được ví như tiểu Dubai và cùng trải nghiệm xe đua địa hình hấp dẫn
+ Ngắm hoàng hôn đầy phiêu lãng tại bãi biển riêng của resort

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 5.290.000 01/01/2023, 04/01/2023, 08/01/2023, 15/01/2023 - Giá: 7.390.000 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 8.990.000 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 02/04/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023, 16/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 26/04/2023, 30/04/2023 - Giá: 5.890.000

+ Đã bao gồm vé máy bay khứ hồi
+ Vé vào cổng tham quan các điểm đề cập trong chương trình
+ Khám phá Bà Nà Hills, quanh năm không khí mát mẻ, tựa chốn bồng lai
+ Cầu vàng Bà Nà, độ dài 150 mét và nằm ở độ cao 1414 mét so với mực nước biển, được thế giới yêu thích
+ Phố cổ Hội An đầy cổ kính và thơ mộng bên dòng sông Hoài
+ Tham quan Đà Nẵng thành phố sôi động với các điểm chợ đêm Helio, Asia Park,...
+ Thưởng thức các đặc sản ẩm thực thơm ngon, hấp dẫn
+ Trải nghiệm rừng dừa bảy mẫu và các hoạt động thú vị

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

5N4Đ

Khách sạn

3* & 5*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 07/12/2022, 15/12/2022, 21/12/2022, 04/01/2023, 11/01/2023, 01/02/2023, 08/02/2023, 15/02/2023, 22/02/2023, 01/03/2023, 08/03/2023, 15/03/2023, 22/03/2023, 05/04/2023, 12/04/2023, 19/04/2023, 26/04/2023 - Giá: 4.490.000

+ Casa Maya mang ý nghĩa “Ngôi nhà của biển”, với thiết kế gam màu nhẹ nhàng, sang trọng, tinh tế, tầm nhìn ra núi đồi và cảnh biển xinh đẹp, mang đến không gian thư giãn, nghỉ dưỡng đúng nghĩa
+ Trải nghiệm tắm bùn khoáng nóng tại I Resort, thư giãn tại thác nước khoáng dành riêng cho khách tắm bùn, massage cơ thể bằng hệ thống ôn tuyền thuỷ liệu và massage lòng bàn chân trên đài phun nước
+ Tà Gụ: thác bắt nguồn từ đỉnh Hòn Bà, nơi có độ cao 1300m so với mực nước biển, chảy xuống và nhập vào sông Tô Hạp
+ Tham quan vườn trái cây tại vùng đất Khánh Sơn với nhiều thương hiệu nổi tiếng như sầu riêng hạt lép, chôm chôm Thái, bưởi da xanh...
+ Dùng bữa tối Buffet Lẩu ăn cùng với rau không giới hạn – các món rau tươi xanh của vùng đất Đà Lạt trù phú ăn kèm món lẩu nóng trong không khí se lạnh buổi tối
+ An Sơn Hồ - Sở hữu một không gian rộng, yên tĩnh với nhiều dãy nhà chòi lợp lá. Hồ cá với số lượng cá trong hồ nhiều, phong phú và rải rác khắp hồ đã làm nên một khu ẩm thực sinh thái vô cùng đặc sắc cho An Sơn Hồ
+ Mê Linh Coffee Garden: Được thiết kế theo một kiến trúc mở không cầu kì như những quán khác. Bao quanh khu vực là rừng cà phê xanh mướt, Quý khách sẽ được hoà mình vào thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành của Đà Lạt

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N3Đ

Khách sạn

Virgo 5*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 08/12/2022, 10/12/2022, 15/12/2022, 17/12/2022, 22/12/2022, 24/12/2022, 05/01/2023, 07/01/2023, 12/01/2023, 14/01/2023, 02/02/2023, 04/02/2023, 09/02/2023, 11/02/2023, 16/02/2023, 18/02/2023, 23/02/2023, 25/02/2023, 02/03/2023, 04/03/2023, 09/03/2023, 11/03/2023, 16/03/2023, 18/03/2023, 23/03/2023, 25/03/2023, 01/04/2023, 06/04/2023, 08/04/2023, 13/04/2023, 15/04/2023, 20/04/2023, 22/04/2023, 27/04/2023 - Giá: 3.290.000 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 4.490.000

+ Xe Limousine cao cấp giường nằm hoặc ghế ngồi thoải mái cho cả hành trình
+ Lưu trú tại khách sạn đẳng cấp VIRGO HOTEL 5* vị trí trung tâm, tiện ích vượt trội
+ Thư giãn Bùn khoáng nóng I-Resort
+ Viện Hải Dương học
+ Bãi Dài với biển xanh cát trắng tuyệt đẹp
+ Long Sơn Cổ Tự với tượng Phật cao 18m nhìn thẳng ra biển
+ Tour Trọn Gói: Vận Chuyển, Ăn Uống, Lưu Trú, Vé tham quan, bạn không phải bận tâm bất cứ chi phí nào khác

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Đường Bộ
Khởi Hành: 09/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 27/12/2022 - Giá: 2.990.000

+ Thắng cảnh Chùa Đục ( Đỉnh Liêm Tự) đây là một trong những ngôi chùa linh thiên của Lý Sơn theo hệ phái khất sĩ
+ Chụp ảnh dưới ánh hoàng hôn cùng Cổng Tò Vò, với “vòm cổng” bằng đá cao khoảng 2,5m, có hình thù ngoạn mục
+ Tham quan Vách đá trầm tích núi lửa triệu năm
+ Hải Đội Hoàng Sa – Kiêm Quản Bắc Hải là nơi lưu giữ kỷ vật của các dân binh và cai đội ra làm nhiệm vụ thu lượm các sản vật
+ Chùa Hang - “Thiên Khổng Thạch Tự” nằm trên ngọn núi Thới Lới là tác phẩm điêu khắc đá tuyệt vời mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người vùng đất này
+ Chinh phục núi Thới Lới - có lịch sử hình thành từ 5 ngọn núi lửa độc đáo đã tắt từ lâu
+ Tham quan núi Thiên Ấn ( Thiên Ấn Niêm Hà)

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

4N3Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 10/12/2022, 17/12/2022, 24/12/2022, 31/12/2022, 05/01/2023, 07/01/2023, 12/01/2023, 14/01/2023, 28/01/2023, 02/02/2023, 04/02/2023, 09/02/2023, 11/02/2023, 16/02/2023, 18/02/2023, 23/02/2023, 25/02/2023, 02/03/2023, 04/03/2023, 09/03/2023, 11/03/2023, 16/03/2023, 18/03/2023, 23/03/2023, 25/03/2023, 30/03/2023 - Giá: 3.050.000

+ Viếng Linh Ứng Tự - tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc bán đảo Sơn Trà, mang hình con rùa hướng ra biển cả
+ Cù Lao Chàm khu dự trữ sinh quyển thế giới, gồm cụm đảo ngoài khơi biển Đông cách Hội An 12 hải lý.
+ Chùa Cầu Nhật Bản (hay còn gọi là Lai Vãn Kiều) được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nên đôi khi người ta còn gọi là cầu Nhật Bản, tuy nhiên kiến trúc đậm nét Việt Nam
+ Khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa nơi có những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày. Qúy khách sẽ tận hưởng cảm giác bồng bền khi ngồi trên Cabin lơ lững giữa chừng mây. (Vé cáp treo Bà Nà tự túc)

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

5N4Đ

Khách sạn

3* & 4*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 10/12/2022, 17/12/2022, 24/12/2022, 31/12/2022, 04/01/2023, 07/01/2023, 11/01/2023, 14/01/2023, 01/02/2023, 04/02/2023, 08/02/2023, 11/02/2023, 15/02/2023, 18/02/2023, 22/02/2023, 25/02/2023, 04/03/2023, 08/03/2023, 11/03/2023, 15/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 25/03/2023, 29/03/2023, 05/04/2023, 08/04/2023, 12/04/2023, 15/04/2023, 19/04/2023, 22/04/2023, 26/04/2023 - Giá: 4.200.000

+ Tham quan bán đảo Sơn Trà - Chùa Linh Ứng - Núi Non Nước.
+ Ngắm nhìn Cầu Rồng, Cầu Tình Yêu, Cầu Xoay độc đáo để hiểu tại sao Đà Nẵng được gọi là "thành phố của những cây cầu".
+ Khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa nơi có những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày. Qúy khách sẽ tận hưởng cảm giác bồng bền khi ngồi trên Cabin lơ lửng giữa chừng mây.
+ Công viên Fantasy Park với các trò chơi phiêu lưu mới lạ như: Vòng Quay Tình Yêu, Phi Công Skiver, Đường Đua Lửa, Ngôi Nhà Ma và Khu trưng bày hơn 40 tượng sáp những nhân vật nổi tiếng trên thế giới…
+ Tham gia chương trình Tắm bùn khoáng nóng Galina.
+ Đại Nội - Hoàng cung triều Nguyễn, với Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh,...
+ Chùa Thiên Mụ - địa điểm tâm linh nổi tiếng bậc nhất kinh thành Huế

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

4N3Đ

Khách sạn

3* & 4*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 11/12/2022, 18/12/2022, 25/12/2022, 01/01/2023, 05/01/2023, 08/01/2023, 12/01/2023, 15/01/2023, 19/01/2023, 22/01/2023, 26/01/2023, 29/01/2023, 02/02/2023, 05/02/2023, 09/02/2023, 12/02/2023, 16/02/2023, 19/02/2023, 23/02/2023, 26/02/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 09/03/2023, 12/03/2023, 16/03/2023, 19/03/2023, 23/03/2023, 26/03/2023, 30/03/2023, 02/04/2023, 06/04/2023, 09/04/2023, 13/04/2023, 16/04/2023, 20/04/2023, 23/04/2023, 27/04/2023, 30/04/2023 - Giá: 3.950.000