VYC logo VYC TRAVEL

Views: 20346

Tên Tour Ngày khởi hành Giá Tour
ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - RỪNG DỪA BẢY MẪU - SHOW KÝ ỨC HỘI AN - SUỐI KHOÁNG NÓNG NÚI THẦN TÀI - ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY HOT

07/12/2022

5.290.000

11/12/2022

5.290.000

14/12/2022

5.290.000

18/12/2022

5.290.000

21/12/2022

5.290.000

25/12/2022

5.290.000

28/12/2022

5.290.000

01/01/2023

7.390.000

04/01/2023

7.390.000

08/01/2023

7.390.000

15/01/2023

7.390.000

25/01/2023

8.990.000

26/01/2023

8.990.000

01/02/2023

5.890.000

05/02/2023

5.890.000

08/02/2023

5.890.000

12/02/2023

5.890.000

15/02/2023

5.890.000

19/02/2023

5.890.000

22/02/2023

5.890.000

26/02/2023

5.890.000

01/03/2023

5.890.000

05/03/2023

5.890.000

08/03/2023

5.890.000

12/03/2023

5.890.000

15/03/2023

5.890.000

19/03/2023

5.890.000

22/03/2023

5.890.000

26/03/2023

5.890.000

29/03/2023

5.890.000

02/04/2023

5.890.000

05/04/2023

5.890.000

09/04/2023

5.890.000

12/04/2023

5.890.000

16/04/2023

5.890.000

19/04/2023

5.890.000

23/04/2023

5.890.000

26/04/2023

5.890.000

30/04/2023

5.890.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MIỀN TRUNG 2023 ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM

10/12/2022

3.050.000

17/12/2022

3.050.000

24/12/2022

3.050.000

31/12/2022

3.050.000

05/01/2023

3.050.000

07/01/2023

3.050.000

12/01/2023

3.050.000

14/01/2023

3.050.000

28/01/2023

3.050.000

02/02/2023

3.050.000

04/02/2023

3.050.000

09/02/2023

3.050.000

11/02/2023

3.050.000

16/02/2023

3.050.000

18/02/2023

3.050.000

23/02/2023

3.050.000

25/02/2023

3.050.000

02/03/2023

3.050.000

04/03/2023

3.050.000

09/03/2023

3.050.000

11/03/2023

3.050.000

16/03/2023

3.050.000

18/03/2023

3.050.000

23/03/2023

3.050.000

25/03/2023

3.050.000

30/03/2023

3.050.000

DU LỊCH ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ - HỘI AN – BÀ NÀ - CẦU VÀNG – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

10/12/2022

4.200.000

17/12/2022

4.200.000

24/12/2022

4.200.000

31/12/2022

4.200.000

04/01/2023

4.200.000

07/01/2023

4.200.000

11/01/2023

4.200.000

14/01/2023

4.200.000

01/02/2023

4.200.000

04/02/2023

4.200.000

08/02/2023

4.200.000

11/02/2023

4.200.000

15/02/2023

4.200.000

18/02/2023

4.200.000

22/02/2023

4.200.000

25/02/2023

4.200.000

04/03/2023

4.200.000

08/03/2023

4.200.000

11/03/2023

4.200.000

15/03/2023

4.200.000

18/03/2023

4.200.000

22/03/2023

4.200.000

25/03/2023

4.200.000

29/03/2023

4.200.000

05/04/2023

4.200.000

08/04/2023

4.200.000

12/04/2023

4.200.000

15/04/2023

4.200.000

19/04/2023

4.200.000

22/04/2023

4.200.000

26/04/2023

4.200.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MIỀN TRUNG 2023 ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

11/12/2022

3.950.000

18/12/2022

3.950.000

25/12/2022

3.950.000

01/01/2023

3.950.000

05/01/2023

3.950.000

08/01/2023

3.950.000

12/01/2023

3.950.000

15/01/2023

3.950.000

19/01/2023

3.950.000

22/01/2023

3.950.000

26/01/2023

3.950.000

29/01/2023

3.950.000

02/02/2023

3.950.000

05/02/2023

3.950.000

09/02/2023

3.950.000

12/02/2023

3.950.000

16/02/2023

3.950.000

19/02/2023

3.950.000

23/02/2023

3.950.000

26/02/2023

3.950.000

02/03/2023

3.950.000

05/03/2023

3.950.000

09/03/2023

3.950.000

12/03/2023

3.950.000

16/03/2023

3.950.000

19/03/2023

3.950.000

23/03/2023

3.950.000

26/03/2023

3.950.000

30/03/2023

3.950.000

02/04/2023

3.950.000

06/04/2023

3.950.000

09/04/2023

3.950.000

13/04/2023

3.950.000

16/04/2023

3.950.000

20/04/2023

3.950.000

23/04/2023

3.950.000

27/04/2023

3.950.000

30/04/2023

3.950.000

CHƯƠNG TRÌNH TOUR MIỀN TRUNG ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ - RỪNG DỪA BẢY MẪU - TẮM BÙN KHOÁNG KARAWA MỸ AN ONSEN 5* - KINH THÀNH HUẾ - ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAYHOT

01/01/2023

7.790.000

03/01/2023

7.790.000

08/01/2023

7.790.000

15/01/2023

7.790.000

23/01/2023

10.090.000

24/01/2023

10.090.000

25/01/2023

10.090.000

05/02/2023

6.290.000

07/02/2023

6.290.000

12/02/2023

6.290.000

14/02/2023

6.290.000

19/02/2023

6.290.000

21/02/2023

6.290.000

26/02/2023

6.290.000

28/02/2023

6.290.000

05/03/2023

6.290.000

07/03/2023

6.290.000

12/03/2023

6.290.000

14/03/2023

6.290.000

19/03/2023

6.290.000

21/03/2023

6.290.000

26/03/2023

6.290.000

28/03/2023

6.290.000

02/04/2023

6.290.000

04/04/2023

6.290.000

09/04/2023

6.290.000

11/04/2023

6.290.000

16/04/2023

6.290.000

18/04/2023

6.290.000

23/04/2023

6.290.000

25/04/2023

6.290.000

30/04/2023

6.290.000

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MIỀN TRUNG 2023 ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - BÀ NÀ 3N2Đ

01/01/2023

2.750.000

06/01/2023

2.750.000

08/01/2023

2.750.000

13/01/2023

2.750.000

22/01/2023

2.750.000

29/01/2023

2.750.000

03/02/2023

2.750.000

05/02/2023

2.750.000

10/02/2023

2.750.000

12/02/2023

2.750.000

17/02/2023

2.750.000

19/02/2023

2.750.000

24/02/2023

2.750.000

26/02/2023

2.750.000

03/03/2023

2.750.000

05/03/2023

2.750.000

10/03/2023

2.750.000

12/03/2023

2.750.000

17/03/2023

2.750.000

19/03/2023

2.750.000

24/03/2023

2.750.000

26/03/2023

2.750.000

31/03/2023

2.750.000

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - RỪNG DỪA BẢY MẪU - SUỐI KHOÁNG NÓNG THẦN TÀI - ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY VÀ CÁP TREO - ĐẲNG CẤP KHÁCH SẠN 3 SAO & 4 SAOHOT

24/01/2023

10.949.000

25/01/2023

10.949.000

26/01/2023

10.949.000

THAM QUAN ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ - VINWODERS - ĐÃ BAO GỒM VÉ MÁY BAY VÀ CÁP TREO - ĐẲNG CẤP KHÁCH SẠN 3&4*

25/01/2023

11.969.000

26/01/2023

11.969.000

Xem thêm Đà Nẵng - Hội An

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 07/12/2022, 11/12/2022, 14/12/2022, 18/12/2022, 21/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022 - Giá: 5.290.000 01/01/2023, 04/01/2023, 08/01/2023, 15/01/2023 - Giá: 7.390.000 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 8.990.000 01/02/2023, 05/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 15/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 26/02/2023, 01/03/2023, 05/03/2023, 08/03/2023, 12/03/2023, 15/03/2023, 19/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 29/03/2023, 02/04/2023, 05/04/2023, 09/04/2023, 12/04/2023, 16/04/2023, 19/04/2023, 23/04/2023, 26/04/2023, 30/04/2023 - Giá: 5.890.000

+ Đã bao gồm vé máy bay khứ hồi
+ Vé vào cổng tham quan các điểm đề cập trong chương trình
+ Khám phá Bà Nà Hills, quanh năm không khí mát mẻ, tựa chốn bồng lai
+ Cầu vàng Bà Nà, độ dài 150 mét và nằm ở độ cao 1414 mét so với mực nước biển, được thế giới yêu thích
+ Phố cổ Hội An đầy cổ kính và thơ mộng bên dòng sông Hoài
+ Tham quan Đà Nẵng thành phố sôi động với các điểm chợ đêm Helio, Asia Park,...
+ Thưởng thức các đặc sản ẩm thực thơm ngon, hấp dẫn
+ Trải nghiệm rừng dừa bảy mẫu và các hoạt động thú vị

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

4N3Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 10/12/2022, 17/12/2022, 24/12/2022, 31/12/2022, 05/01/2023, 07/01/2023, 12/01/2023, 14/01/2023, 28/01/2023, 02/02/2023, 04/02/2023, 09/02/2023, 11/02/2023, 16/02/2023, 18/02/2023, 23/02/2023, 25/02/2023, 02/03/2023, 04/03/2023, 09/03/2023, 11/03/2023, 16/03/2023, 18/03/2023, 23/03/2023, 25/03/2023, 30/03/2023 - Giá: 3.050.000

+ Viếng Linh Ứng Tự - tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc bán đảo Sơn Trà, mang hình con rùa hướng ra biển cả
+ Cù Lao Chàm khu dự trữ sinh quyển thế giới, gồm cụm đảo ngoài khơi biển Đông cách Hội An 12 hải lý.
+ Chùa Cầu Nhật Bản (hay còn gọi là Lai Vãn Kiều) được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nên đôi khi người ta còn gọi là cầu Nhật Bản, tuy nhiên kiến trúc đậm nét Việt Nam
+ Khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa nơi có những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày. Qúy khách sẽ tận hưởng cảm giác bồng bền khi ngồi trên Cabin lơ lững giữa chừng mây. (Vé cáp treo Bà Nà tự túc)

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

5N4Đ

Khách sạn

3* & 4*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 10/12/2022, 17/12/2022, 24/12/2022, 31/12/2022, 04/01/2023, 07/01/2023, 11/01/2023, 14/01/2023, 01/02/2023, 04/02/2023, 08/02/2023, 11/02/2023, 15/02/2023, 18/02/2023, 22/02/2023, 25/02/2023, 04/03/2023, 08/03/2023, 11/03/2023, 15/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 25/03/2023, 29/03/2023, 05/04/2023, 08/04/2023, 12/04/2023, 15/04/2023, 19/04/2023, 22/04/2023, 26/04/2023 - Giá: 4.200.000

+ Tham quan bán đảo Sơn Trà - Chùa Linh Ứng - Núi Non Nước.
+ Ngắm nhìn Cầu Rồng, Cầu Tình Yêu, Cầu Xoay độc đáo để hiểu tại sao Đà Nẵng được gọi là "thành phố của những cây cầu".
+ Khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa nơi có những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày. Qúy khách sẽ tận hưởng cảm giác bồng bền khi ngồi trên Cabin lơ lửng giữa chừng mây.
+ Công viên Fantasy Park với các trò chơi phiêu lưu mới lạ như: Vòng Quay Tình Yêu, Phi Công Skiver, Đường Đua Lửa, Ngôi Nhà Ma và Khu trưng bày hơn 40 tượng sáp những nhân vật nổi tiếng trên thế giới…
+ Tham gia chương trình Tắm bùn khoáng nóng Galina.
+ Đại Nội - Hoàng cung triều Nguyễn, với Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh,...
+ Chùa Thiên Mụ - địa điểm tâm linh nổi tiếng bậc nhất kinh thành Huế

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

4N3Đ

Khách sạn

3* & 4*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 11/12/2022, 18/12/2022, 25/12/2022, 01/01/2023, 05/01/2023, 08/01/2023, 12/01/2023, 15/01/2023, 19/01/2023, 22/01/2023, 26/01/2023, 29/01/2023, 02/02/2023, 05/02/2023, 09/02/2023, 12/02/2023, 16/02/2023, 19/02/2023, 23/02/2023, 26/02/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 09/03/2023, 12/03/2023, 16/03/2023, 19/03/2023, 23/03/2023, 26/03/2023, 30/03/2023, 02/04/2023, 06/04/2023, 09/04/2023, 13/04/2023, 16/04/2023, 20/04/2023, 23/04/2023, 27/04/2023, 30/04/2023 - Giá: 3.950.000

CHƯA BAO GỒM VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES
Quý khách sẽ được tham quan các địa điểm sau đây:
+ Tham quan Đà Nẵng , ngắm nhìn những cây cầu độc đáo, đặc biệt là Cầu Rồng và cầu quay sông Hàn
+ Tham quan Chùa Quan Thế Âm – Bảo tàng Phật học và Làng nghề điêu khắc đá.
+ Chùa Cầu Nhật Bản (hay còn gọi là Lai Vãn Kiều) được các thương nhân người Nhật Bản góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17, nên đôi khi người ta còn gọi là cầu Nhật Bản
+ Khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa nơi có những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày. Qúy khách sẽ tận hưởng cảm giác bồng bền khi ngồi trên Cabin lơ lững giữa chừng mây
+ Tham quan "Cầu vàng", viếng chùa Linh Ứng
+Tham quan lăng Khải Định
+ Xuống thuyền Rồng để thưởng thức Ca Huế trên sông Hương – nét văn hóa độc đáo của xứ Huế.
+ Viếng Chùa Thiên Mụ cổ kính, xây dựng từ những năm đầu của thế kỉ XVII
+ Ngồi thuyền ngược sông Son chinh phục Động Phong Nha với Hang Cô Tiên & Cung Đình sâu dưới lòng núi nơi có con sông ngầm từ Lào chảy sang

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

4N3Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 01/01/2023, 03/01/2023, 08/01/2023, 15/01/2023 - Giá: 7.790.000 23/01/2023, 24/01/2023, 25/01/2023 - Giá: 10.090.000 05/02/2023, 07/02/2023, 12/02/2023, 14/02/2023, 19/02/2023, 21/02/2023, 26/02/2023, 28/02/2023, 05/03/2023, 07/03/2023, 12/03/2023, 14/03/2023, 19/03/2023, 21/03/2023, 26/03/2023, 28/03/2023, 02/04/2023, 04/04/2023, 09/04/2023, 11/04/2023, 16/04/2023, 18/04/2023, 23/04/2023, 25/04/2023, 30/04/2023 - Giá: 6.290.000

+ Đã bao gồm vé máy bay khứ hồi
+ Vé tham quan Rừng dừa Bảy Mẫu
+ Vé tắm khoáng tại Karawa Mỹ An Osen Resort
+ Vé tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế, Lăng Tự Đức
+ Vé xem ca Huế trên sông Hương.
+ 03 Đêm nghỉ tại khách sạn mới, đẳng cấp, tiện nghi tiêu chuẩn 3*:

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

3N2Đ

Khách sạn

3*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 01/01/2023, 06/01/2023, 08/01/2023, 13/01/2023, 22/01/2023, 29/01/2023, 03/02/2023, 05/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023, 17/02/2023, 19/02/2023, 24/02/2023, 26/02/2023, 03/03/2023, 05/03/2023, 10/03/2023, 12/03/2023, 17/03/2023, 19/03/2023, 24/03/2023, 26/03/2023, 31/03/2023 - Giá: 2.750.000

+ Ngắm nhìn Cầu Rồng, Cầu Tình Yêu, Cầu Xoay độc đáo để hiểu tại sao Đà Nẵng được gọi là "thành phố của những cây cầu".
+ Khu du lịch Bà Nà - Núi Chúa nơi có những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một ngày. Qúy khách sẽ tận hưởng cảm giác bồng bền khi ngồi trên Cabin lơ lửng giữa chừng mây.
+ Công viên Fantasy Park với các trò chơi phiêu lưu mới lạ như: Vòng Quay Tình Yêu, Phi Công Skiver, Đường Đua Lửa, Ngôi Nhà Ma và Khu trưng bày hơn 40 tượng sáp những nhân vật nổi tiếng trên thế giới…
+ Tham quan "cầu vàng" - cây cầu độc đáo nằm trong vườn Thiên Thai ở Bà Nà

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

4N3Đ

Khách sạn

3* & 4*

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 24/01/2023, 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 10.949.000

+ Đã bao gồm vé máy bay khứ hồi và cáp treo Bà Nà Hills
+ 03 đêm khách sạn 3* & 4*
+ Vé vào cổng tham quan các điểm đề cập trong chương trình
+ Khám phá Bà Nà Hills, quanh năm không khí mát mẻ, tựa chốn bồng lai
+ Cầu vàng Bà Nà, độ dài 150 mét và nằm ở độ cao 1414 mét so với mực nước biển, được thế giới yêu thích
+ Phố cổ Hội An đầy cổ kính và thơ mộng bên dòng sông Hoài
+ Tham quan Đà Nẵng thành phố sôi động với các điểm chợ đêm Helio, Asia Park,...
+ Thưởng thức các đặc sản ẩm thực thơm ngon, hấp dẫn
+ Trải nghiệm rừng dừa bảy mẫu và các hoạt động thú vị

Chi tiết

Liên hệ

Thời gian

4N3Đ

Khách sạn

3&4

Phương tiện

Hàng Không
Khởi Hành: 25/01/2023, 26/01/2023 - Giá: 11.969.000

Quý khách sẽ được tham quan các địa điểm sau:
+ Suối khoáng nóng Thần Tài
+ Tham quan và vui chơi tại SunWorld Bà Nà Hills Đà Nẵng
+ Tham dự Show Ký Ức Hội An
+ Tham quan Công viên giải trí Vinwonders Nam Hội An
+ Thưởng thức các đặc sản ẩm thực thơm ngon, hấp dẫn
+ Trải nghiệm làm gốm sứ, làm lụa, hoa giấy,...
+ Vé vào cổng tham quan các điểm đề cập trong chương trình
+ Đã bao gồm vé máy bay khứ hồi


Chi tiết

Liên hệ

Ý kiến khách hàng về Đà Nẵng - Hội An

Thông tin du Lịch Đà Nẵng - Hội An

Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Nẵng - Hội An

Banner VYC
Facebook messenger