VYC logo VYC TRAVEL
Banner Default

Hội cán bộ hưu trí SEAPRODEX Việt Nam

“Kính gửi: Giám đốc Công ty CP Du Lịch Thanh Niên Xung Phong (VYC Travel) Hội cán bộ hưu trí SEAPRODEX Việt Nam, vừa qua chúng tôi có ký hợp đồng đặt một tour du lịch tham quan các danh lam của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, T/P Huế với Công Ty CP Du Lịch Thanh Niên Xung Phong (VYC Travel). Qua chuyến đi du lịch này chúng tôi có mấy lời nhận xét như sau: ..."

Banner VYC
Facebook messenger