VYC TRAVEL
Tên Tour Ngày khởi hành Giá Tour
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN TRIỀU TIÊN

15/04/2019

34.990.000

22/04/2019

34.990.000

29/04/2019

34.990.000

06/05/2019

34.990.000

13/05/2019

34.990.000

20/05/2019

34.990.000

27/05/2019

34.990.000

10/06/2019

34.990.000

24/06/2019

34.990.000

08/07/2019

34.990.000

22/07/2019

34.990.000

12/08/2019

34.990.000

02/09/2019

34.990.000

23/09/2019

34.990.000

30/09/2019

34.990.000

21/10/2019

34.990.000

28/10/2019

34.990.000

04/11/2019

34.990.000

11/11/2019

34.990.000

18/11/2019

34.990.000

Thời gian

5N4Đ

Khách sạn

4*

Phương tiện

Air China - CA 4*
Khởi Hành: 15/04/2019, 22/04/2019, 29/04/2019, 06/05/2019, 13/05/2019, 20/05/2019, 27/05/2019, 10/06/2019, 24/06/2019, 08/07/2019, 22/07/2019, 12/08/2019, 02/09/2019, 23/09/2019, 30/09/2019, 21/10/2019, 28/10/2019, 04/11/2019, 11/11/2019, 18/11/2019 - Giá: 34.990.000

===> MIỄN PHÍ VISA NHẬT KHI ĐĂNG KÍ TRƯỚC 3 THÁNG ÁP DỤNG VỚI KHÁCH ĐĂNG KÝ TOUR NHẬT VỚI VYC NĂM 2019

>>> GIÁ CHỈ CÒN 32.990.000vnđ KHI ĐĂNG KÍ TRƯỚC 2 THÁNG (Áp dụng từ ngày 20/05/2019)

+ Quần thể lăng mộ Cao Câu Ly.
+ Quảng trường Kim Nhật Thành.
+ Ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng.
+ Khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm.
+ Bảo tàng lịch sử Cao Ly.

Chi tiết

Liên hệ

Thông tin du Lịch Triều Tiên

Kinh Nghiệm Du Lịch Triều Tiên

Visa du Lịch