VYC TRAVEL

Nguyễn Duy Sỹ

Chúng tôi rất thỏa mãn về chuyến đi. Nước Nga đã xinh đẹp, nay lại càng lộng lẫy, lãng mạn hơn trong cảnh thu vàng. Không biết có cá nhân nào trách móc, chê bai gì không? Riêng chúng tôi đã tham gia tour rất nhiều công ty, Công ty chúng ta thuộc vào hạng tốt.