VYC logo VYC TRAVEL
Banner Default

VYC TRAVEL THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Niên Xung Phong – VYC Travel vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

Cụ thể, vào ngày 28/02/2019 , Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 . Tỷ lệ cổ tức chi trả là 25% ( 01 cổ phiếu nhận được  2.500 đồng). 
Thời gian nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 31/03/2018 tại Phòng Kế toán CTCP Du lịch Thanh Niên Xung Phong – VYC Travel. Số 178 – 180 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM. Buổi sáng từ lúc 08h30 – 11h30, chiều từ lúc 14h00 – 16h30 (từ thứ 2 đến thứ 6).
Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-19 ngày 25/03/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Bài viết này có hữu ích với bạn hay không?
Rất hữu ích Rất hữu íchRất hữu ích
Hữu ích Hữu íchHữu ích
Không hữu ích Không hữu íchKhông hữu ích

Ý kiến khách hàng

Thông tin du Lịch

Kinh Nghiệm du Lịch

Banner VYC
Facebook messenger